Akutní a následná pomoc

Kde hledat pomoc?

Kde hledat pomoc v případě akutní potřeby psychologické podpory, nebo potřeby návazné péče? V kategoriích rejstříku subjektů najdete možné kontakty.

Rejstřík subjektů

Centrum duševního zdraví PN Brno
Centrum duševního zdraví Brno
Soukromá klinika LOGO
Psychiatrie a dětská psychiatrie
Víkendová horká linka: 777 675 233
Nepanikař
Seznam psychologických ambulancí JMK
VZP
Seznam terapeutů s volnými termíny v JMK
Psychiatrická klinika FN Brno
Krizové centrum
Společnost Podané ruce
Psychiatrická ordinace Brno
Nepanikař
Seznam psychiatrických ambulancí a ordinací v JMK
Linka krizové intervence
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
MAGDALENIUM
Domácí násilí
Bílý kruh bezpečí
Domácí násilí, trestné činy
Persefona
Domácí násilí, sexuální násilí, násilní chování
Anabell
Poruchy příjmu potravy
Kontaktní centrum BRNO
CELSUZ
Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné
Bezplatná právní poradna
Online
Česká advokátní komora
Linka pro Ukrajince
Linka LIA
Linka sociální asistence pro všechny, kterých se dotkla válka na Ukrajině
Terapeutická linka Sluchátko
DUMKA
Multidisciplinární tým duševního zdraví
Krizová linka FSS MUNI
Společnost Podané ruce
Poradenské zdravotní centrum pro uprchlíky z Ukrajiny
Centrum pro cizince JMK
Bezpečná MENDELU