Kde hledat pomoc v případě akutní potřeby psychologické podpory, nebo potřeby návazné péče?

V kategoriích rejstříku subjektů najdete možné kontakty.

Rejstřík subjektů:

Centrum duševního zdraví Brno
Centrum duševního zdraví PN Brno
Nepanikař
Seznam psychologických ambulancí JMK
Soukromá klinika LOGO
Psychiatrie a dětská psychiatrie
Víkendová horká linka: 777 675 233
VZP
Seznam terapeutů s volnými termíny v JMK
Nepanikař
Seznam psychiatrických ambulancí a ordinací v JMK
Psychiatrická klinika FN Brno
Krizové centrum
Společnost Podané ruce
Psychiatrická ordinace Brno
Linka důvěry krizového centra
Linka krizové intervence
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
Anabell
Poruchy příjmu potravy
Kontaktní centrum BRNO
Bílý kruh bezpečí
Domácí násilí, trestné činy
MAGDALENIUM
Domácí násilí
Persefona
Domácí násilí, sexuální násilí, násilní chování
Bezplatná právní poradna
Online
CELSUZ
Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné
Česká advokátní komora
DUMKA
Multidisciplinární tým duševního zdraví
Centrum pro cizince JMK
Krizová linka FSS MUNI
Linka LIA
Linka sociální asistence pro všechny, kterých se dotkla válka na Ukrajině
Linka pro Ukrajince
Společnost Podané ruce
Poradenské zdravotní centrum pro uprchlíky z Ukrajiny
Terapeutická linka Sluchátko
#bezpecnamendelu