Mezigenerační univerzita MENDELU vznikla jako přirozené rozšíření aktivit Oddělení vzdělávání seniorů. Doposud byla činnost oddělení zaměřena na seniory a jejich individuální rozvoj prostřednictvím různorodých vzdělávacích a volnočasových aktivit v rámci Univerzity třetího věku. Dlouhodobě lze ale sledovat nejen zájem našich posluchačů, ale je kladen i  celospolečenský důraz na podporu mezigeneračních vazeb a dialogu mezi mladší a starší generací. V akademickém roce 2019/2020 tak měli senioři a jejich vnoučata poprvé příležitost učit se nejen společně, ale také od sebe navzájem. Prostředkem jim jsou mezigenerační vzdělávací programy zaměřené na poznávání živočišné a rostlinné říše.

 

Cílem mezigenerační univerzity MENDELU je podporovat pozitivní vztahy mezi prarodiči a vnoučaty, a to prostřednictvím jak vzdělávacích, tak volnočasových aktivit.

 

Vznik Mezigenerační univerzity byl podpořen dotacemi z rozpočtu města Brna na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně pro rok 2019 a 2020.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Pevná, e-mail: katerina.pevna@mendelu.cz

 

Pro akademický rok 2020/2021 (začátek říjen 2020) připravujeme dva mezigenerační programy, na něž se zájemci budou moci hlásit od 1. září 2020. Těšíme se na viděnou!

Oba programy jsou určeny pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku 9 – 13 let. Každý senior může do programu přihlásit jedno vnouče. Program je rozdělen na 6 setkání, které probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec a březen až květen), a to 1 x měsíčně, vždy v sobotu v rozsahu 5 výukových hodin. Programy na sebe nenavazují, rozdíl je pouze v tématickém zaměření jednotlivých setkání.

 

Koordinátor Mezigenerační univerzity MENDELU: Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D., e-mail: lenka.kamanova@mendelu.cz

Metodik Mezigenerační univerzity MENDELU: Mgr. Kateřina Pevná, e-mail: katerina.pevna@mendelu.cz

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: