Mezigenerační univerzita MENDELU vznikla jako přirozené rozšíření aktivit Oddělení vzdělávání seniorů. Doposud byla činnost oddělení zaměřena na seniory a jejich individuální rozvoj prostřednictvím různorodých vzdělávacích a volnočasových aktivit v rámci Univerzity třetího věku. Dlouhodobě lze ale sledovat nejen zájem našich posluchačů, ale je kladen i  celospolečenský důraz na podporu mezigeneračních vazeb a dialogu mezi mladší a starší generací. V akademickém roce 2019/2020 tak měli senioři a jejich vnoučata poprvé příležitost učit se nejen společně, ale také od sebe navzájem. Prostředkem jim jsou mezigenerační vzdělávací programy zaměřené na poznávání živočišné a rostlinné říše.

 

Cílem mezigenerační univerzity MENDELU je podporovat pozitivní vztahy mezi prarodiči a vnoučaty, a to prostřednictvím jak vzdělávacích, tak volnočasových aktivit.

 

Vznik Mezigenerační univerzity byl podpořen dotacemi z rozpočtu města Brna na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně pro rok 2019 a 2020.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Pevná, e-mail: katerina.pevna@mendelu.cz

 

Pro akademický rok 2020/2021 (vzhledem k epidemiologické situaci je začátek posunut na jaro 2021) připravujeme dva mezigenerační programy, na něž se zájemci mohou hlásit od 1. září 2020. Těšíme se na viděnou!

Oba programy jsou určeny pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku 9 – 13 let. Každý senior může do programu přihlásit jedno vnouče. Program je rozdělen na 6 setkání, které probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec a březen až květen), a to 1 x měsíčně, vždy v sobotu v rozsahu 5 výukových hodin. Programy na sebe nenavazují, rozdíl je pouze v tématickém zaměření jednotlivých setkání.

 

Koordinátor Mezigenerační univerzity MENDELU: Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D., e-mail: lenka.kamanova@mendelu.cz

Metodik Mezigenerační univerzity MENDELU: Mgr. Kateřina Pevná, e-mail: katerina.pevna@mendelu.cz

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: