Mezigenerační univerzita MENDELU

 

Mezigenerační univerzita MENDELU vznikla jako přirozené rozšíření aktivit Oddělení vzdělávání seniorů. Doposud byla činnost oddělení zaměřena na seniory a jejich individuální rozvoj prostřednictvím různorodých vzdělávacích a volnočasových aktivit v rámci Univerzity třetího věku. Dlouhodobě lze ale sledovat nejen zájem našich posluchačů, ale je kladen i  celospolečenský důraz na podporu mezigeneračních vazeb a dialogu mezi mladší a starší generací. V akademickém roce 2019/2020 tak měli senioři a jejich vnoučata poprvé příležitost učit se nejen společně, ale také od sebe navzájem. Prostředkem jim jsou mezigenerační programy zaměřené na poznávání živočišné a rostlinné říše.

Cílem mezigenerační univerzity MENDELU je podporovat pozitivní vztahy mezi prarodiči a vnoučaty, a to prostřednictvím jak vzdělávacích, tak volnočasových aktivit.

Vznik Mezigenerační univerzity byl podpořen dotacemi z rozpočtu města Brna na projekty v programu zdraví v oblasti podpory rodiny pro rok 2019, 2020, 2021 a 2022.

Koordinátor Mezigenerační univerzity MENDELU: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D., e-mail: lenka.kamanova@mendelu.cz

Metodik Mezigenerační univerzity MENDELU: Mgr. Bc. Kateřina Pevná, e-mail: katerina.pevna@mendelu.cz

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: