Zvyšování digitálních dovedností pedagogů a žáků 24 středních škol SR a ČR v oblasti slovenskočeského pohraničí

Kód projektu: NFP304011AZV5
Výše NFP:     306 853,81 €
Doba řešení: 08/2021 – 07/2023

Specifický cíl: 1.1 Zvýšení relevance obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce

Popis projektu

Projekt je zaměřen na odbornou přípravu učitelů středních škol v rámci digitálních dovedností v oblasti informačních technologií, bezpečnosti digitálních informací a on-line forem vzdělávání, aby byli schopni vzdělávat žáky středních škol Trenčínského samosprávného kraje a Žilinského samosprávného kraje na straně Slovenské republiky a Jihomoravského kraje na straně České republiky se zaměřením na digitální dovednosti s využitím on-line forem vzdělávání a byli tak schopni zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce v oblasti slovensko-českého pohraničí.

Aktivity projektu:
  • Řízení projektu
  • Zajištění povinné publicity projektu
  • Příprava inovovaných společných vzdělávacích programů/výstupů

Vedoucí partner: UNI KREDIT, n.o.

Hlavní přeshraniční partner: Mendelova univerzita v Brně

Více informací o programu Interreg V-A SK-CZ