Co nabízíme

Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity v Brně nabízí celou škálu studijních programů lišících se jak svou délkou, obsahovým zamřením, tak také formou výuky. Konkrétní nabídku naleznete v odkazech níže. Přihlašování do akademického roku 2021/2022 započalo 16. 6. 2021.

Přihlásit se můžete elektronicky - přihlášku naleznete u každého vzdělávacího programu nebo v naší kanceláři, která je opět otevřena PO - ČT 9.00 - 11.00 hod. Organizační informace a pokyny k platbě obdrží zájemci po přišhlášení.

Výuka je plánována jako prezenční. Při omezení prezenční výuky, z důvodu mimořádných opatření vydaných vládou ČR, budeme využívat na nezbytně nutnou dobu hybridní výuku (část posluchačů je ve výuce prezenčně, část ji bude sledovat prostřednictvím kanálu YouTube na svém PC a v týdenních intervalech se tyto skupiny budou střídat) nebo distanční výuku. Změna formy výuky není důvodem pro vrácení poplatku za studium. 

Pravidla pro vstup do areálu MENDELU, vč. přednáškových místností naleznete ZDE.

Mimo studia v Brně, můžete také využít nabídky našich poboček.

 

Víceleté studium Jednoleté studium

Semestrální studium Online kurzy

Mimořádné akce

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: