Základní tříleté studium: Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí I.

Základní tříleté studium na Univerzitě třetího věku MENDELU je tvořeno přednáškami, které obsahují témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutu celoživotního vzdělávání. Tematické přednášky jsou doplněny o terénní cvičení či exkurze.

Organizace studia

  • Vyučující: průřezově zastoupeny všechny fakulty MENDELU a ICV
  • Forma výuky: prezenční
  • Rozsah: 22 x 150 minut
  • Termín: Přednášky probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec; březen až květen), a to 1 x týdně.
  • Čas: úterý 09.30 – 12.00 hod. (čas zůstává stejný po celou dobu tříletého studia)
  • Platba za semestr (10 přednášek, resp. 12 přednášek): 850 Kč (zvlášť mohou být zpoplatněny vybrané exkurze či terénní cvičení)
  • Program přednášek 1. ročníku naleznete ZDE.
  • Program přednášek 2. ročníku naleznete ZDE (pro posluchače, kteří započali studium v AR 2023/2024).
  • Program přednášek 3. ročníku naleznete ZDE (pro posluchače, kteří započali studium v AR 2022/2023).
  • Přihlašování je možné od 7. května 2024 9.00 hod. 

(nutné z důvodu zápisu do universitního systému)

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje v tomto registračním formuláři do kurzu Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně jsou správné a pravdivé. *
Potvrzuji, že jsem se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů pro posluchače kurzu U3V MENDELU a MGU MENDELU.  *