Základní tříleté studium: Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí I.

Základní tříleté studium na Univerzitě třetího věku MENDELU je tvořeno přednáškami, které obsahují témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutu celoživotního vzdělávání. Tematické přednášky jsou doplněny o terénní cvičení, semináře či workshopy.

Organizace studia

  • Vyučující: průřezově zastoupeny všechny fakulty MENDELU a ICV
  • Forma výuky: prezenční (při omezení prezenční výuky přechod na vysílání na kanálu YouTube)
  • Rozsah: 20 x 150 minut
  • Termín: Přednášky probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec; březen až květen), a to 1 x týdně.
  • Čas: středa 12.30 – 15.00 hod. (čas zůstává stejný po celou dobu tříletého studia)
  • Cena za semestr (10 přednášek): 680 Kč
  • Program přednášek naleznete ZDE.