Navazující dvouleté studium

Dvouleté studium na Univerzitě třetího věku MENDELU je určeno pro absolventy Základního tříletého studia ukončeného slavnostním vyřazením. Je tvořeno přednáškami, které obsahují témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutu celoživotního vzdělávání. Jejich cílem je rozšíření znalostí z předchozího studia. Tematické přednášky jsou doplněny o terénní cvičení, semináře či workshopy.

Organizace studia

  • Vyučující: průřezově zastoupeny všechny fakulty MENDELU a ICV
  • Forma výuky: prezenční (při omezení prezenční výuky přechod na vysílání na kanálu YouTube)
  • Rozsah: 20 x 150 minut
  • Termín: Přednášky probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec; březen až květen), a to 1 x týdně.
  • Čas: viz programy přednášek níže
  • Program přednášek 2. ročníku naleznete ZDE.

Přihlášení ke studiu

Studium otevíráme pouze jednou za dva roky. Do prvního ročníku navazujícího dvouletého studia se budete moci přihlásit v akademickém roce 2023/2024.