Základy fotografování I. (2024/2025)

Cílem kurzu je pomoci účastníkům na cestě k vlastní kreativitě v oblasti fotografování. Studenti se seznámí s některými konkrétními tvůrčími prostředky, postupy i experimenty ve fotografii, to vše v přátelském a nekritizujícím prostředí. Radosti a taje tvůrčí fotografie budou poznávat především prostřednictvím vlastní zkušenosti, jinými slovy – důraz bude kladen na praktickou stránku tohoto poznávání.

Co s sebou? Jako vybavení stačí jakýkoli digitální fotoaparát s možností manuálního nastavení clony a času (nejlépe tzv. „bezzrcadlovka“ nebo zrcadlovka, případně i kompaktní fotoaparát).

Kreativita (nebo také tvořivost) je přirozeným projevem života každého člověka. Bylo by mylné se domnívat, že je pouze výsadou některých výjimečných jedinců, umělců, vědců apod. Schopnost odpoutat se od svazující reality, zapojit fantazii a dívat se na svět „dětskýma očima“, jiným než obvyklým, běžným pohledem, tu má v sobě skutečně každý (i ten, kdo si myslí, že tomu tak není). Tvořivost a fotografie je úžasné spojení! Fotografování nám umožňuje nepřeberné množství tvůrčích možností a prostředků. Můžeme si pohrát s kompozicí, se světlem, s kontrastem, perspektivou, s barvou, můžeme nacházet nové souvislosti mezi prvky obrazu, můžeme … atd. Připočtěme k tomu ještě obrovskou výhodu digitálního fotografování, a sice možnost využívat oblíbenou metodu „pokus-omyl“ (aniž bychom přitom ničili filmy a fotopapíry), neboť výsledek experimentování vidíme na displeji okamžitě a v případě, že se nám nelíbí, jej můžeme – prostě a jednoduše – smazat.

Organizace kurzu

  • Forma výuky: prezenční
  • Termín: středa 13.00 – 15.30 hod.
  • Místo: Učebna E22/ E24 (Institut celoživotního vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
  • Lektor: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Cena za semestr (10 lekcí): 1700 Kč
  • Harmonogram naleznete ZDE.
  • Přihlašování je možné od 7. května 2024 9.00 hod. 

Přihlášení na kurz

  • Přihláška je závazná
  • Během 14 dnů obdržíte organizační informace, vč. pokynu k platbě.
  • Poplatek za kurz se nevrací.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje v tomto registračním formuláři do kurzu Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně jsou správné a pravdivé. *
Potvrzuji, že jsem se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů pro posluchače kurzu U3V MENDELU a MGU MENDELU.  *