Základy fotografování

Cílem studia je pomoci účastníkům na cestě k radosti z fotografování, seznámit je postupně s některými základními poznatky z oblasti fotografie, to vše v přátelském a nekritizujícím prostředí. Účastníci poznávají taje fotografie především prostřednictvím vlastní zkušenosti, jinými slovy – důraz je kladen na praktickou stránku tohoto poznávání. Kurz je určen pro začátečníky, případně i pro mírně pokročilé fotografy, kteří mají chuť se o fotografování dozvědět více a chtějí objevovat svou vlastní kreativitu v této oblasti.

Co s sebou? Jako vybavení stačí jakýkoli digitální fotoaparát s možností manuálního nastavení clony a času (zrcadlovka nebo „bezzrcadlovka“, případně i kompakt).

Organizace kurzu

  • Forma výuky: prezenční
  • Termín: středa 13.00 – 15.30 hod. (1x za 14 dní)
  • Místo: Učebna E22/ E24 (Institut celoživotní vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
  • Lektor: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Cena za semestr (5 lekcí): 850 Kč
  • Harmonogram bude doplněn.

Přihlášení na kurz

  • Přihláška je závazná
  • Během 14 dnů obdržíte organizační informace, vč. pokynu k platbě.
  • Poplatek za kurz se nevrací.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje v tomto registračním formuláři do kurzu Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně jsou správné a pravdivé. *
Potvrzuji, že jsem se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů pro posluchače kurzu U3V MENDELU a MGU MENDELU.  *