Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé II.

Kurz německý jazyk pro mírně pokročilé je určen posluchačům, kteří již do značné míry ovládají slovní zásobu z oblastí, jež se jich bezprostředně týkají, a základní gramatiku. Měli by znát perfektum a préteritum nejfrekventovanějších pravidelných, nepravidelných a smíšených sloves, trpný rod v přítomném čase, předložky se 3. a 4. p., hlavní věty se spojkou „denn“, „deshalb“, „aber“, „sondern“, „trotzdem“, vedlejší věty se spojkou „dass“, „weil“, „wenn“, „obwohl“, nepřímé otázky, včetně spojky „ob“, skloňování přídavných jmen po členu určitém i neurčitém, stupňování přídavných jmen a příslovcí. Dále by měli umět zformulovat zdvořilé otázky, prosby a rady pomocí podmiňovacího způsobu (Konjunktiv II). Posluchači by měli rozumět otázkám, které se týkají každodenních situací, umět na ně odpovědět nebo položit další otázky k tématu, umět shrnout obsah kratšího textu. Cílem kurzu je osvěžit si již nabyté vědomosti, rozšířit slovní zásobu, zlepšit komunikační a poslechové schopnosti, upevnit známou a naučit se novou gramatiku. Ve výuce bude používána učebnice Motive A2 a materiály připravené lektorkou.

Organizace kurzu

  • Forma výuky: prezenční
  • Termín: úterý 10.30 – 12.00 hod.
  • Místo: Učebna E23 (Institut celoživotní vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
  • Lektor: Mgr. Dagmar Maršíková
  • Platba za semestr (10 lekcí): 1700 Kč 
  • Harmonogram naleznete ZDE.

Kapacita kurzu je naplněna, již není možné se přihlásit.

Přihlášení na kurz

Kapacita kurzu je naplněna, již není možné se přihlásit.