Kurz Angličtina pro středně pokročilé

Kurz Angličtina pro středně pokročilé je určen těm zájemcům, kteří se již orientují v systému časů v angličtině, zvládají samostatně tvořit věty i otázky na různá témata a mají obecný přehled o anglické gramatice. Ovládají tvorbu složitějších vět a souvětí včetně trpného rodu. Pasivně rozumí psanému i mluvenému projevu týkajícího každodenních situací, znají běžné i pokročilejší fráze.

V rámci kurzu si účastníci zopakují základní i pokročilejší gramatické struktury (trpný rod, souslednost časů, modální slovesa), prohloubí si slovní zásobu a seznámí se užitečnými a často používanými frázemi. Důraz bude kladen na rozvoj vlastního mluveného i psaného projevu za využití osvojených znalostí a dále na schopnost účastníků samostatně reagovat či dotazovat se na prezentovaná témata a samostatnou orientaci ve složitějších textech či poslechových cvičeních vycházejících z reálných situací. Rovněž budou vedeni k samostatnému aktivnějšímu projevu.

Účastníci budou v průběhu kurzu dostávat tištěné materiály, pracovní listy a budou jim představeny vhodné studijní materiály vč. interaktivních.

Organizace kurzu

  • Forma výuky: prezenční
  • Termín: úterý 13.30 – 15.00 hod.
  • Místo: Učebna E23 (Institut celoživotní vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
  • Lektor: Bc. et Bc. Martin Brandstätter, DiS.
  • Cena za semestr (10 lekcí): 1700 Kč
  • Harmonogram naleznete ZDE.

Kapacita kurzu je naplněna, již není možné se přihlásit.

Přihlášení na kurz

Kapacita kurzu je naplněna, již není možné se přihlásit.