Kurz Vše o mléce

Mléko je komplexní výživová matrice, obsahuje spoustu důležitých látek pro náš organismus a měli bychom zkonzumovat minimálně 2 až 3 mléčné porce za den. Mléko je možné využít na výrobu různých mléčných výrobků. V průběhu kurzu se zaměříme na složení mléka, povíme si o jeho vlastnostech, které se využívají v technologii výroby mléčných výrobků a probereme jednotlivé technologické postupy výroby. Prakticky si v mlékařském poloprovoze vyzkoušíme výrobu některých mléčných výrobků a provedeme jejich senzorickou analýzu. V laboratoři zanalyzujeme složky mléka a zjistíme jaký je rozdíl mezi aktivní a titrační kyselostí mléka.

Lektor kurzu

Lektorkou kurzu je Ing. Alena Saláková, Ph.D., která je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Několik let působila na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, kde dokončila doktorské studium v oblasti Hygieny a technologie potravin. Na Mendelově univerzitě v Brně se věnuje zpracování mléka a technologii výroby mléčných výrobků. Úspěšně složila zkoušky profesní kvalifikace „Mlékař“ a „Sýrař“. V mlékařském poloprovoze se věnuje výrobě různých druhů sýrů, jogurtů, mražených krémů a dalších výrobků a v laboratoři pak základním rozborům těchto výrobků a senzorickému hodnocení. Spolupracuje s Potravinářskou komorou České republiky a Českomoravským svazem mlékárenským. Je garantkou Dne s mlékem na MENDELU a lektorkou seminářů a kurzů v oblasti zpracování mléka a mléčných výrobků.

Organizace kurzu

  • Forma výuky: prezenční
  • Termín a čas: 
         Přednášky: PO 3.10. 13.00 – 15.30; PO 10. 10. 13.00 – 15.30 hod.; PO 17. 10. 13.00 – 15.30 hod.
         Cvičení:      PÁ 7. 10.; PÁ 14.10.; PÁ 21.10 v dopoledních hodinách – čas bude upřesněn
  • Místo: Přednášky učebna E01 (Institut celoživotní vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)/ Cvičení laboratoře Agronomické fakulty
  • Cena za semestr (3 přednášky + 3 laboratorní cvičení): 680 Kč (vč. materiálu na laboratorní cvičení)
  • Podrobné informace naleznete ZDE