S lesníkem do lesa

Kurz je zaměřen na poznávání lesa, jak v rámci teoretického výkladu, tak v rámci terénních cvičení, které jsou tvořeny komentovanými procházkami. Teoretická přednáška se zaměří na les jako specifický ekosystém z pohledu biologického, duchovního i legislativního, vč. témat ochrany přírody. Dále se zaměří na představení Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP ML Křtiny) v kontextu jeho historického vývoje i současné podoby a fungování. Terénní cvičení budou probíhat ve dvou Arboretech Mendelovy univerzity a také v oblasti Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, konkrétně v lesích v okolí Hádů-Velká Klajdovka, Soběšic, Bílovic nad Svitavou, Babic nad Svitavou a Křtin. Konkrétní místa komentovaných procházet i organizační informace naleznete níže.

Organizace studia

  • Forma výuky: prezenční + terénní cvičení (komentované procházky)
  • Rozsah: 1* 150 minut přednáška + 5* 240 minut (terénní cvičení)
  • Termín a místo: 
    • terénní cvičení 06. 04.; 13. 04.; 20. 04.; 27. 04.; 04. 05.2023 v dopoledních hodinách (cca 9.00 hod. – 13.00 hod.), místo dle instrukcí níže (účastníkům budou připraveny v tištěné podobě také konkrétní organizační informace pro jednotlivá terénní cvičení)
    • přednáška 30. 03. 2023 v čase 13.00 – 15.30 hod. v učebně E 01 (Institut celoživotní vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
  • Cena za semestr: 680 Kč
  • Program a konkrétní organizační informace naleznete ZDE.

Kapacita kurzu je naplněna – již není možné se přihlásit.

Kapacita kurzu naplněna.