Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé II.

Kurz německý jazyk pro mírně pokročilé je určen posluchačům, kteří již částečně ovládají slovní zásobu z oblastí, jež se jich bezprostředně týkají, a základní gramatiku. Měli by znát préteritum pomocných, způsobových a dalších sloves z úrovně A2  a perfektum  sloves z úrovně A2, předložky se 3. p. a 4. p., vedlejší věty se spojkou „dass“, „weil“ a „wenn“, stupňování přídavných jmen a příslovcí. Dále by měli umět zformulovat zdvořilé otázky, prosby a přání pomocí podmiňovacího způsobu (Konjunktiv II). Posluchači by měli rozumět otázkám, které se týkají každodenních situací, umět na ně odpovědět nebo položit další otázky k tématu, umět shrnout obsah kratšího textu. Cílem kurzu je osvěžit si již nabyté vědomosti, rozšířit slovní zásobu, zlepšit komunikační a poslechové schopnosti, upevnit známou a naučit se novou gramatiku. Ve výuce bude používána učebnice Motive A2 a materiály připravené lektorkou.

Organizace kurzu

  • Forma výuky: prezenční
  • Termín: úterý 10.30 – 12.00 hod.
  • Místo: Učebna E23 (Institut celoživotní vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
  • Lektor: Mgr. Dagmar Maršíková
  • Cena za semestr (10 lekcí): 1360 Kč 
  • Harmonogram naleznete ZDE.

Přihlášení na kurz

Kapacita kurzu naplněna