Flóra Moravy

Rostliny nás obklopují a doprovázejí na každém kroku, jejich rozmanitost je nesmírná. Kurz vám přinese poznání vegetace našich polí, zahrad, luk, vinic, sadů a lesů. Vysvětlí její význam pro lidskou společnost i ekosystém. Pozornost zaměří nejen na základní botanické metody studia vegetace, ale i na praktické poznávání běžných druhů rostlin. Přednášky budou doplňovány originálně zpracovanými pracovními listy a dvě závěrečná setkání budou věnována terénním cvičením. Pojďme společně poznat bohatost flóry Moravy.

Organizace studia

 • Forma výuky: prezenční + terénní cvičení
 • Rozsah: 4* 150 minut + 2* celodenní terénní cvičení
 • Termín: přednášky (11. 5.; 18. 5.; 25. 5.; 1. 6. 2023), terénní cvičení (8. 6. a 15. 6. 2023)
 • Čas: čtvrtek 10.00 – 12.30 hod.
 • Místo: Učebna E01 (Institut celoživotní vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
 • Lektoři: Ing. Jan Winkler, Ph.D. a Mgr., Martin Jiroušek, Ph.D.
 • Cena za semestr (4 přednášky + 2 terénní cvičení): 680 Kč (+ 200 Kč doprava na terénní cvičení)
 • Program a konkrétní organizační informace naleznete ZDE.

Přihlášení na kurz

Přihlašovat se můžete od 6. 3. 2023.

 • Přihláška je závazná
 • Během 14 dnů obdržíte organizační informace, vč. pokynu k platbě.
 • Poplatek za kurz se nevrací.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje v tomto registračním formuláři do kurzu Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně jsou správné a pravdivé. *
Potvrzuji, že jsem se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů pro posluchače kurzu U3V MENDELU a MGU MENDELU.  *