Energetická politika

Kurz bude zaměřen na základní popis a vysvětlení energetických trhů a jejich fungování. Přednášky povedou odborníci s dlouholetou praxí, např. bývalý ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský. V rámci přednášek budou představeny a analyzovány základními problémy a okolnosti energetické politiky a procesy energetických trhů, dále budou popsány základní pojmy, vztahy dodavatelských řetězců a způsoby tvorby cen. V kurzu budou také vysvětleny okolnosti a vztahy české a evropské energetické politiky a trhy s emisními povolenkami, vč. seznámení se sjednocováním evropských energetických soustav a tvorbou Společné evropské energetické politiky.

Zajímavá je mimo obsahu také forma tohoto kurzu, který je koncipován jako mezigenerační – přednášek se budou společně se seniory účastnit také studenti Provozně ekonomické fakulty MENDELU.  

Organizace kurzu

  • Forma výuky: mezigenerační – prezenční společně se studenty Provozně ekonomické fakulty MENDELU 
  • Termíny: viz tabulka níže
  • Čas: pátek 11.00 – 12.30 hod.
  • Místo: Učebna Q 22 (Provozně ekonomická fakulta MENDELU, Zemědělská 1, Brno)
  • Lektoři: viz tabulka níže
  • Kurz je pro posluchače U3V MENDELU zdarma. Kapacita omezena – přijatým/nepřijatým posluchačům bude zaslán informační e-mail v týdnu od  20. 2. 2023.
  • Program přednášek naleznete ZDE.

Přihlášení na kurz

Kapacita kurzu naplněna.