Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé II.

Kurz Angličtina pro mírně pokročilé II. je určen těm zájemcům, kteří již ovládají základní slovní zásobu a jednoduché gramatické struktury (tvorba jednoduchých vět, otázek, odpovědí). Pasivně rozumí psanému i mluvenému projevu týkajícího se osobních informací a základních každodenních situací a sami se umí představit, zeptat se na cestu, krátce pohovořit o své rodině či oblíbených aktivitách.

V rámci kurzu si účastníci prohloubí slovní zásobu, seznámí se užitečnými a často používanými frázemi, naučí se tvořit složitější větné konstrukce a získají lepší přehled o systému anglické gramatiky, především o systému časů v angličtině. Rovněž budou na praktických příkladech seznámeni s vybranými gramatickými jevy. Důraz bude kladen na schopnost účastníků samostatně reagovat či dotazovat se na prezentovaná témata a samostatnou orientaci ve složitějších textech vycházejících z reálných situací.

Účastníci budou v průběhu kurzu dostávat tištěné materiály, pracovní listy a budou jim představeny vhodné studijní strategie pro snazší pochopení systému anglické gramatiky.

Organizace kurzu

  • Forma výuky: prezenční
  • Termín: pondělí 13.30 – 15-00 hod.
  • Místo: Učebna E23 (Institut celoživotní vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
  • Lektor: Bc. et Bc. Martin Brandstätter, DiS.
  • Cena za semestr (10 lekcí): 1360 Kč
  • Harmonogram naleznete ZDE.

Přihlášení na kurz

Kapacita kurzu naplněna.