Genetika a zdraví

Zajímá Vás, co je podstatou vlastního zdraví? Nepostačují Vám informace mnohdy vytržené z kontextu? Hledáte principiální souvislosti, propojení informací a zkušenosti v oblasti genetiky a jejího vlivu na naše zdraví? Pak je tento kurz určen právě Vám. Cílem kurzu je osvětlit význam dědičnosti v životě jedince a pomoci pochopit souvislosti utváření běžných i patologických vlastností lidského organismu. Kurz nabízí vhled do funkcí buněčných a genových mechanismů a jejich dopadů na lidské zdraví i vznik nemocí. Kurz je určen pro posluchače, kteří jsou genetickými začátečníky.

Kurz bude vyučován online prostřednictvím platformy MS Teams, která umožňuje přímý kontakt mezi lektorkou a posluchači. Platformu si není nutné instalovat. Postačí prokliknutí na odkazy, které budou přihlášeným účastníkům zaslány. Samotnému kurzu budou také předcházet konzultační hodiny (s dobrovolnou účastí), kde zájemcům prostředí aplikace názorně představíme. Opravdu se není čeho bát.

Lektor kurzu

Lektorkou kurzu je Mgr. et Mgr. Lenka Falk, Ph.D., která se kromě vědecké činnosti v oblasti molekulární genetiky dlouhodobě zabývá lektorováním a popularizací tohoto oboru. Hluboký zájem o živou přírodu ji od dětství provázel od pozorování života volně žijících živočichů, přes pohled do detailnějšího fungování biologických systémů, po molekulární podstatu života a jeho genetického založení. Prostředkem k bližšímu zkoumání jí byla studia v oborech biologie, chemie, zoologie, molekulární biologie a genetiky (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity a Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně).

Organizace kurzu

  • Způsob vysílání: online (využívána bude platforma MS Teams)
  • Rozsah: 6 x 150 minut
  • Cena: 425 Kč
  • Termíny: 16. 05.; 23. 05.; 30. 05.; 06. 06.; 13. 06.; 20. 06. 2024
  • Čas vysílání: vždy ve čtvrtek od 16.00 – 18.30 hod.

Přihlášení na kurz

  • Přihláška je závazná
  • Během 14 dnů obdržíte organizační informace, vč. pokynu k platbě.
  • Poplatek za kurz se nevrací.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje v tomto registračním formuláři do kurzu Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně jsou správné a pravdivé. *
Potvrzuji, že jsem se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů pro posluchače kurzu U3V MENDELU a MGU MENDELU.