Permakulturní zahrada

Kurz přináší inspiraci a nový pohled na pěstování zeleniny a využívání zahrad. Témata kurzu jsou zaměřena především na zahradnické (maloplošné) realizace principů Permakultury. Seznámíme posluchače s historií agro-kultury, s její současností i budoucností. Vysvětlíme si důvody vzniku Permakultury a jejich hlavní zásady. Pozornost budeme věnovat především alternativním přístupům a inspiracím v péči o půdu, ve střídání zelenin a dalších plodin, ve využívání meziplodin a v chápání pěstitelských činností v širších souvislostech. Některé postupy budou posluchačům už známé, ale některé budou nové. Na všechny postupy se podíváme z hlediska přínosů a důležitosti nejen pro pěstování zeleniny, ale i pro celý ekosystém zahrady.

Šest výukových lekcí doplňují originální pracovní listy, na kterých si mohou posluchači vyzkoušet své znalosti, nebo pracovat na návrzích vlastní permakulturní zahrádky. Šest výukových lekcí je doplněno sedmou lekcí, ve které bude lektor odpovídat na dotazy účastníků během živého vysílání.

Lektor kurzu

Lektorem kurzu je Ing. Jan Winkler, Ph.D. z Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty MENDELU. Doktor Winkler se dlouhodobě věnuje vědecké a pedagogické činnosti zaměřené na oblast botaniky a fytocenóz. V současné době se zaměřuje především na problematiku Synantropní vegetace, vegetace vinic a vegetace Antropocénu. V rámci pedagogické činnosti se věnuje výuce předmětů Anatomie a morfologie rostlin, Systematická botanika a Permakulturní technika. Dále je vedoucím závěrečných kvalifikačních prací a školitelem doktorských disertačních prací v oboru Rostlinolékařství. V rámci své vědecké činnosti byl řešitelem a spoluřešitelem několika vědeckých projektů.

Organizace kurzu

 • Způsob vysílání: YouTube kanál
 • Rozsah: 6 x 90 minut (vč. vyplnění pracovních listů a doplňujících videí) + 60 minut (odpovědi na dotazy)
 • Cena: 340 Kč
 • Termíny vysílání: 10. 10 . – 21. 11. 2022 (10. 10.; 17. 10.; 24. 10.; 31. 10.; 7. 11.; 14. 11.; 21. 11. 2022)
 • Čas vysílání: pondělí 10.00 – 11.30 hod.

Přehled přednášek

 1. Historie zemědělství, důvody vzniku a zásady Permakultury
 2. Permakulturní zásady pěstování zeleniny (střídání zelenin)
 3. Permakulturní zásady péče o půdu (organická hmota, kompostování)
 4. Permakulturní zásady péče o biodiverzitu (zachování pestrosti života)
 5. Permakulturní zásady péče o vztahy (polykultury)
 6. Návrh projektu permakulturní zahrady
 7. Odpovědi na dotazy účastníků

Přihlášení na kurz

Kurz již proběhl.

Kurz již proběhl.