Člověk a společnost

Jednoleté (2 semestry) studium Člověk a společnost je svým obsahem zaměřeno na širokou škálu témat z oblasti humanitních věd, které nám ve významné míře pomáhají porozumět a obstát v současném světě s jeho dynamickým vývojem. V prvním semestru jsou přednášky zaměřeny na dílčí společenská témata, která jednotliví přednášející převážně z Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, vztahují k praktickému využití v životě posluchačů. Mezi tématy se tak objeví např. úvod do sociologie a psychologie, vč. komunikačních dovedností a specifik lidí s různými typy postižení, mezigenerační soužití apod. Druhý semestr je zaměřen na výsostně praktická témata jako je řešení konfliktních situací, sebeobrana, první pomoc u seniorů (i jejich vnoučat), ochrana před trestnou činností, řešení sousedských sporů nebo dnes tolik potřebná orientace v internetovém prostředí.

Organizace studia

  • Forma výuky: prezenční (při omezení prezenční výuky přechod na vysílání na kanálu YouTube)
  • Rozsah: 20 x 150 minut
  • Termín: Přednášky probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec; březen až květen), a to 1 x týdně.
  • Čas: pondělí 9.00 – 11.30 hod.
  • Místo: Učebna E02 (Institut celoživotní vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
  • Cena za semestr (10 přednášek): 680 Kč
  • Program přednášek naleznete ZDE.