Cyklus vytváří prostor pro setkávání generací v rácmi akcí v různých formátů. Průběžně budou připravovány např. přednášky, workshopy na aktuální témata, kterých se mohou zúčastnit jak posluchači Univerzity třetího věku MENDELU, tak studenti MENDELU, popř. široká veřejnost.