Mezigenerační program A

Mezigenerační program A je určen pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku 7 – 12 let. Každý senior může do programu přihlásit jedno vnouče. Program je rozdělen na 6 setkání, která jsou zaměřena na rostlinnou a živočišnou říši kolem nás. Setkání mají formu terénního cvičení. To znamená, že vzdělávání v daných tématech bude probíhat přímo v praxi a účastníci si tak budou moci vše prohlédnout nebo vyzkoušet na vlastní oči a ruce. Lektory terénních cvičení budou odborníci z řad akademických pracovníků MENDELU. Pro každé terénní cvičení budou připraveny nové výukové materiály. 

Mezigenerační vzdělávací program je zakončen promocí absolventů.

Organizace studia

 • Témata a termíny jednotlivých setkání:
  • 21. 10. 2023 Poznejme se s přírodou (Institut celoživotního vzdělávání/Arboretum Brno)
  • 25. 11. 2023 Mikrobiologie rostlin  (Agronomická fakulta)
  • 9. 12. 2023 Cesta mléka (Školní zemědělský podnik Žabčice)
  • 23. 3. 2024  Sobotní kontrolor potravin (poloprovozy Agronomické fakulty) 
  • 20. 4. 2024  O lese v lese (Lesnická a dřevařská fakulta)
  • 11. 5. 2024  Tematické zahrady v Lednici I. (Zahradnická fakulta v Lednici)  
  • Změna programu vyhrazena.
 • Poplatek za mezigenerační program je 1360 Kč na osobu (226 Kč za jedno setkání).  Za seniora a dítě tedy celkem 2720 Kč. 
 • Kapacita programu je omezena.

Přihlášení ke studiu

Přihlašování již není možné.  

V tuto chvíli se nelze přihlásit