Rekordman v účasti na kurzech ICV

1. 12. 2021
Institut celoživotního vzdělávání organizuje víc než 60 nejrůznějších kurzů, odborných, zájmových i jazykových. Řadu z nich absolvoval během pouhých 4 let Jindřich Rézner. Který byl jeho první kurz a jak spoustu nabytých informací využívá? Zeptali jsme se.
Jste bezesporu rekordmanem v počtu absolvovaných kurzů, které ICV pořádá. Dokázal byste spočítat, kolika z nich jste se účastnil?

Sám se bojím všechny kurzy spočítat, protože by mi to číslo asi vyrazilo dech. Od roku 2018 jich bylo nespočet. Zaměstnanci Institutu celoživotního vzdělávání (ICV) si o mně šuškají, že chodím na všechno, ale já si to nemyslím. Dalo by se říct, že mezi mé preferované kurzy patří ty z oblasti zemědělství, lesnictví, vinařství a vinohradnictví a celkově potravinářství. Baví mě ale i kurzy ekonomické, manažerské, IT a technické. Také jsem absolvoval většinu zájmových kurzů, které nějakým způsobem souvisí s přírodou a zdravým životním stylem. Z jazykových kurzů jsem zatím chodil jen na Anglický jazyk pro úplné začátečníky a na Letní kurz španělštiny pro začátečníky. Co mě zatím moc neoslovilo, jsou kurzy z oblasti osobnostního rozvoje a pro pedagogy.

Z naší evidence vyplývá, že jste se zúčastni celkem 33 kurzů. Vzpomenete si v tom úctyhodném množství, který kurz byl Váš první?

Na svoje první kurzy si velmi dobře vzpomínám. Byly z oblasti vinařství a vinohradnictví a přivedl mě k nim můj zájem o dobré jídlo a víno. Chtěl jsem se dozvědět víc o pěstování a zpracování vinné révy, o degustaci vína a také o jeho správném podávání. Premiéru jsem měl na kurzu Základy vinařství, kdy jsme po prvním dnu teoretické výuky na ICV vyjeli na praktickou část do Lednice. S doktorem Prokešem, který kurz vedl, jsme navštívili dvě vinařství, provoz na Ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty a prohlédli jsme si výrobu vína od prvního zpracování hroznů až po finální lahvování. 

Prozraďte, které kurzy patří mezi Vaše nejoblíbenější…

Zajímám se o přírodní vědy a také rád vařím. Proto mezi mé nejoblíbenější patří kurzy potravinářské – zpracování masa a výroba sýrů. Velmi pěkný byl kurz Není vejce jako vejce. Opravdu nezapomenutelné byly kurzy Výroba zdravých těstovin, Výroba cukrářských výrobků, Výroba kváskového chleba a bílého pečiva. Je velká škoda, že tyty zajímavé kurzy už v nabídce nejsou.  

Moc rád vzpomínám na Základy včelařství, který vedl doktor Šenfeldr a který se nás na rodinné včelnici na okraji Brna snažil zasvětit do tajů „království včel“ a předvedl nám včelaření v praxi.

Hodně mě zaujal také časově náročnější Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Jednalo se o velmi odborný kurz, vedený docentem Maradou a docentem Havlíčkem, ve kterém může člověk získat komplexní přípravu pro výkon zemědělských činností, seznámit se se šetrnými způsoby ekologického zemědělství i s moderními trendy. Získal jsem v něm mnoho užitečných vědomostí, které rád používám při odborných diskusích s mým synem. Ten vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a začal pracovat jako agronom v zemědělském družstvu.

Jak tak velkou spoustu získaných vědomostí využíváte? 

Celý svůj profesní život se věnuji ekonomice a účetnictví, takže nejvíce znalostí využívám z kurzů ekonomických a manažerských právě ve svém povolání. Velmi se mi hodí např. poznatky z kurzu Hodnocení ekonomického zdraví podniku. V něm nám paní docentka Rajchlová vedle řady jiných věcí ukázala, jak ve Sbírce listin u rejstříkových krajských soudů najít co nejvíce informací o obchodních partnerech a jejich finančně-ekonomické situaci dříve, než je s nimi uzavřený nějaký obchodní kontrakt. I když jsem už od roku 1993 členem Svazu účetních v Olomouci, až právě paní docentka mi zcela jasně a logicky vysvětlila, jak se dá v praxi provádět Konsolidace účetní závěrky mezi firmami, které jsou ekonomicky a personálně spojené ve skupině. Velkým plusem ekonomických kurzů je pro mě i skutečnost, že mě tzv. udržují v obraze, protože předpisy a zákony v oblasti účetnictví a daní se často mění. Bez celoživotního vzdělávání bych byl asi brzy ztracen. 

V čem ještě oceňujete celoživotní vzdělávání na Mendelově univerzitě?

Kurzy celoživotního vzdělávání mi dávají možnost „pod jednou střechou“ vysoké školy získat mnoho nejnovějších a odborných informací od přednášejících, kteří jsou bezesporu jedni z nejlepších odborníků na danou problematiku v České republice. Jsem rád za příležitost s nimi diskutovat o problémech, se kterými se účastníci kurzů potýkají přímo v praxi. Užitečné je pro mě také získání mnoha nových kontaktů na spoluúčastníky jednotlivých kurzů, kteří již mají v dané oblasti praxi a zkušenosti a kteří jsou jak z blízkého okolí Brna a jižní Moravy, tak i z „druhého konce“ České republiky.

Institut celoživotního vzdělávání se už 15 let věnuje organizaci kurzů. Hlásí se do nich široká veřejnost i absolventi univerzity, a všichni tak mají možnost získávat informace o novinkách a trendech ve vybraných oborech. V začátcích bylo v nabídce sotva 20 kurzů. Dnes jich ICV připravuje více než 60, řadu z nich ve spolupráci s fakultami MENDELU. Za 15 let absolvovalo kurzy celoživotního vzdělávání více než 10.000 zájemců a spousta z nich i více než jen jeden. 

Každý z našich kurzů můžete zakoupit formou DÁRKOVÉHO POUKAZU a potěšit tak někoho ze svých blízkých. 

Více aktualit

Všechny aktuality