Kariérové poradenství


V rámci kariérního poradenství nabízíme řadu služeb s cílem podpořit uchazeče i studenty MENDELU v aktivním plánování a řízení své kariéry. Pomáháme jednotlivcům i skupinám v rozhodování a zorientování se v otázkách vzdělávání, profesní přípravy a kariérního růstu.

Spoluorganizujeme také Kariérní den MENDELU a veletrh pracovních příležitostí JobChallenge. Na obou akcích mohou naši studenti najít ten správný směr a nastartovat svou pracovní kariéru navázáním spolupráce s některou z partnerských firem.


Pro koho jsou služby určeny?

 

 • pro studenty a zaměstnance MENDELU – vše zdarma
 • pro uchazeče a absolventy do 1 roku od ukončení studia – vše zdarma
 • pro veřejnost – 700 Kč / 1 sezení

Co vám můžeme nabídnout? 

 

 • Individuální kariérové konzultace, na kterých můžete řešit témata, jako například:
  • rozhodování se a výběr oboru/zaměstnání,
  • volba povolání,
  • orientace a možnosti na trhu práce,
  • příprava na pohovor a jeho průběh,
  • sestavení profesně-osobnostního profilu – silné a slabé stránky ve vztahu k profesnímu uplatnění, motivace, tendence k vedení lidí a schopnost rozhodovat.
 • Skupinové semináře 
  rozvíjející pracovní kompetence, trendy ve vytváření životopisu, motivačního dopisu a LinkedIn profilu, sebeprezentování na přijímacím pohovoru, bodylanguage, komunikační styly aj. Více informací na stránce Semináře a kurzy.
 • Koučování při individuálním hledání řešení a vlastním rozvoji v oblasti kariéry.
  Spolupráce s koučkou může být užitečná při hledání řešení problémů souvisejících se studiem či prací, při hledání vlastní cesty, při sebeorganizaci a sebeřízení a při realizaci nalezených řešení a postupů.

Přijďte zdánlivě nemožné učinit možným, s námi to půjde!

V případě dotazů či zájmu o službu pište do formuláře níže nebo na pcentrum@mendelu.cz


Naše kariérní poradkyně

 

PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
kariérní poradkyně, psycholožka, koučka
Pracovna: budova E, 1. patro vlevo


Přihlašovací formulář

 

 

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

  

 


Logo OPVV

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: