Jak učit současnou generaci?

20. 5. 2024

V dubnu se konal v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně workshop na téma Jak učit současnou generaci. K diskuzi ke kulatému stolu byli pozváni jak vyučující, tak studenti, aby sdíleli zkušenosti nejen z výuky. Současná generace, někdy též označována jako generace Z, nebo taky generace sněhových vloček, je typická svým využíváním mobilních technologií a roztříštěností pozornosti.

Účastníky celé akce byli především vyučující, nějakých 90 %, to mě hodně překvapilo a potěšilo, že vyučující mají zájem a hledají cesty, jak se dá výuka udělat i jinak,“ prozradil David Kryštof z ICV, který akci organizoval. Jedna z diskutujících byla Lenka Zouhar Ludvíková, ta hned na začátku položila všem účastníkům provokativní otázku, jestli by jim samotným vyhovovalo pasivně sedět celou přednášku a pouze poslouchat. Prorektor pro vzdělávací činnost a kvalitu Ondřej Mocek zmínil, že české školství se od dob Marie Terezie stále nezměnilo a že je potřeba univerzitní vzdělávání přizpůsobit potřebám 21. století.

A jak tedy učit současnou generaci studentů a studentek? Základem je respektující vztah a přístup ke studentům, jasně nastavená pravidla a jak i na workshopu zaznělo, respektovat to, že výuka probíhá celý den a není v jejich biologických možnostech být vždy aktivní. Institut celoživotního vzdělávání MENDELU plánuje v aktivitách zvyšování kvality ve vzdělávání pokračovat.

V letošním roce plánuje další dva workshopy pro vysokoškolské vyučující, jeden se uskuteční v září a bude na téma Jak nastavujeme kritéria hodnocení, druhý se uskuteční v listopadu a bude se soustředit na motivaci současné generace ve výuce.

Bližší informace o aktivitách naleznete na icv.mendelu.cz/rozvoj.

Více aktualit

Všechny aktuality