Nabídka vzdělávacích seminářů

Naučte se prezentaci nejen správně připravit, ale také v jejím průběhu pracovat s dechem, hlasem nebo trémou. Součástí semináře je i praktická zkouška prezentování včetně zpětné vazby a doporučení přímo pro vás.

Termín: 30. 3. 2023, od 8:30 do 12:30
Místo: Učebna č. 23 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
Lektor: Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Přihlašovací formulář

Naučte se základní techniky time managementu, strukturování času i porad. Využijte svou pracovní dobu na maximum.

Termín: 12. 4. 2023, od 8:30 do 12:30
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
Lektor: Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Přihlašovací formulář

Zjistěte jak konflikty nejen řešit, ale hlavně jim předcházet! Naučte se prakticky zpracovávat komunikační situace, které konflikt způsobují.

Termín: 26. 4. 2023, od 8:30 do 12:30
Místo: Učebna E15 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
Lektor: Ing. Přemysl Doležal

Přihlašovací formulář

Zjistěte, jak konfliktním situacím na pracovišti předcházet. A pokud už k nim dojde, budete vědět také, jak případné konflikty a problémové situace konstruktivně řešit.

Termín: 3. 5. 2023, od 8:30 do 12:30
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
Lektor: Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Přihlašovací formulář

Akademická práce je o tvůrčí činnosti a o sebemotivaci. Účastníci se naučí, jak si nastavit svůj osobní plán a jak ho konkretizovat, rozepsat strategii (jak dosáhnou vytyčených cílů) a popsat dílčí kroky. Ujasní si, co je motivuje, co je demotivuje a co by potřebovali pro plnění svých pracovních povinností (a jak si případně o to mohou říct).

Termín: 10. 5. 2023, od od 8:30 do 12:30
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
Lektor: Ing. Přemysl Doležal

Přihlašovací formulář

Jedním z hlavních pilířů akademické práce jsou výzkumné projekty. V hlavách akademiků se objevují různé výzkumné otázky. Ty je ovšem potřeba přetavit do měřitelných cílů. Současně je potřeba srozumitelně popsat výzkumný projekt pro hodnotitele, který nemusí být specialistou v daném oboru. Jak to všechno udělat se naučí právě na tomto semináři.

Termín: 20. 6. 2023, od 8:30 do 12:30
Místo: E03/E15
Lektor: Bc. Denisa Hasníková

Přihlašovací formulář

Naučte se, jak se na konferencích a dalších akcích aktivně zapojit do diskuzí se správnými lidmi, jak navázat kontakt, a vytvořit tak prostor pro budoucí spolupráci.

Termín: 7. 9. 2023, od od 8:30 do 12:30
Místo: Bude upřesněno
Lektor: Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Přihlašovací formulář

Základem všeho je komunikace. Lze nemluvit, ale nelze nekomunikovat. Cílem semináře je podpořit účastníky v technikách efektivní komunikace, způsobech sdílení informací a metodách řešení komunikačně náročných situací. Účastníci se taktéž naučí asertivní techniky jako způsob slušného nastavení psychologických hranic v komunikaci.

Termín: 8. 11. 2023, od 8:30 do 12:30
Místo: Bude upřesněno
Lektor: Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Přihlašovací formulář

Vést výzkumný tým není jednoduché, protože akademici jsou silné osobnosti se svým názorem. Na semináři se účastníci naučí jak efektivně pracovat v týmu, jak rozpoznat silné stránky jednotlivců a jak pracovat s jejich potenciálem. Dále se naučí jak pracovat s jednotlivými rolemi v týmu a jak dosáhnout synergického efektu.

Termín: 22. 11. 2023, od 8:30 do 12:30
Místo: Bude upřesněno
Lektor: Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Přihlašovací formulář

Individuální koučink

Možná jste zažili tvůrčí krizi, sníženou motivaci kvůli neúspěchu při žádání grantů,
předstupeň syndromu vyhoření, nebo úplné vyhoření. Pomohlo by vám to s někým
prodiskutovat, naplánovat si dílčí kroky a postupně překonat složitosti. Koučink
pomáhá si uvědomit skutečnou podstatu věci a rozumově si naplánovat řešení.
Koučink veden profesionálním certifikovaným koučem, který zajišťuje naprostou
diskrétnost a anonymitu.

Lektoři vzdělávacích seminářů

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

je absolventkou oborů sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době se věnuje především lektorské, metodické a publikační činnosti v oblasti teorie andragogiky a vzdělávání dospělých, didaktiky dospělých a lektorských kompetencí. Jako externí vyučující spolupracuje s několika českými univerzitami, je redaktorkou časopisu Firemní vzdělávání a autorkou knihy Lektorské minimum.

Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Vystudovaný andragog, sociolog a pedagog, mezinárodně certifikovaný profesionální kouč a specialista v psychologickém přístupu transakční analýzy. Má dlouholeté zkušenosti z realizace rozvojových a vzdělávacích programů nejen pro pedagogy, ale i pracovníky různých profesí. Kromě vzdělávání se výzkumně zaměřuje na využití transakční analýzy ve vzdělávání a na prevenci syndromu vyhoření v učitelské profesi.

Ing. Přemysl Doležal

oblasti vzdělávání a rozvoji dospělých se věnuje od r. 2007 v rámci kurzů pořádaných pro SŠ, VŠ, neziskové instituce a komerční firmy. Jeho přednáškami, kurzy a workshopy prošli zaměstnanci firem i nezaměstnaní, pedagogové, studenti SŠ/VŠ, kterým se snaží předat to nejlepší ze sebe. Pracovně působil v malých, středních i velkých firmách na různých pozicích vč. manažerských. Profesně se věnoval řízení projektů, tvorbě strategií, oblasti komunikace, propagace, rozvoji a motivaci pracovníků (mentoring, koučink, práce se stresem).