Vítejte na ICV MENDELU!

Děkujeme vám, že jste si pro své bakalářské studium vybrali Institut celoživotního vzdělávání. Přejeme vám hodně štěstí ve studiu i mimo něj, hladký průchod jednotlivými etapami studia a hlavně spoustu nových poznatků.

Aktuálně pro prváky

termíny zahájení výuky studijní program a forma studia
25. 9. 2023Aplikovaná pedagogická studia (APS) – prezenční forma
23. 9. 2023 Aplikovaná pedagogická studia(APS) – kombinovaná forma
29. 9. 2023Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV) – kombinovaná forma

Informace na začátek

Uvědomujeme si, že první kroky na univerzitě nemusí být vždy jednoduché. Proto jsme pro vás připravili pár informací a rad na začátek.

Přístupové údaje do Univerzitního informačního systému (dále jen „UIS“) získáte tak, že se den po zápisu do studia znovu přihlásíte do vaší e-přihlášky. Zobrazí se vám informace, že již proběhl zápis do studia a tabulka s přihlašovacím jménem a heslem. Vedle přihlašovacího hesla se zobrazí šipka, pomocí které provedete Vaše první přihlášení do UIS.
Pokud neznáte přístupové údaje, klikněte na „generování nového hesla“.

V případě problému s přihlášením do UIS kontaktujte systémového integrátora ICV na adrese josef.schmied@mendelu.cz 

Adresa univerzitního informačního systému, kam se budete těmito nově získanými přístupovými údaji přihlašovat, je https://is.mendelu.cz.

Přihlašovací údaje si pečlivě uschovejte. Budete je často potřebovat během studia. Podrobné školení ohledně UIS proběhne během Úvodu do studia.

Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry – zimní a letní. Semestr se skládá z výukové části, zkouškového období a období prázdnin. Přesné časové rozvržení těchto období je dáno harmonogramem akademického roku, kde jsou uvedeny i důležité milníky během semestru, jako např. období registrací, zápisů apod. 

Harmonogram akademického roku najdete v UIS – Portál studenta – Moje studium.

Harmonogram akademického roku pro ICV si můžete také stáhnout v PDF

Zajímá vás, které předměty budete studovat? Nebo chcete znát další detaily vašeho studia?
Svůj doporučený studijní plán a další informace najdete po přihlášení do osobní administrativy UIS v sekci Moje studium → Portál studenta → Kontrola plánu.
Během studia se setkáte s předměty povinnými (tyto je nutné úspěšně odstudovat) a povinně volitelnými (vybíráte ze skupiny předmětů dle daných minimálních podmínek, např. dle minimálního počtu úspěšně splněných kreditů). Pro úspěšné ukončení studia je nutné splnit všechny povinnosti dané studijním plánem.
U bakalářských studijních programů Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku i Aplikovaná pedagogická studia musí studenti za celé studium dosáhnout alespoň 180 kreditů, úspěšně obhájit bakalářskou práci a absolvovat státní závěrečnou zkoušku.

 • Registrace předmětů – budete ji provádět až od druhého semestru. Na konci každého semestru si budete v UIS prostřednictvím registrace „rezervovat“ předměty na následující semestr. Povinné předměty přidá UIS do registrace automaticky. Vy sami si musíte navolit povinně-volitelné a volitelné předměty, o které máte zájem. Výsledky registrace slouží vedení ICV k rozhodnutí, které povinně-volitelné a volitelné předměty budou skutečně v následujícím semestru otevřeny. Povinné předměty jsou na ICV otevřeny vždy.
 • E-zápis (opět až od druhého semestru) Probíhá vždy před začátkem semestru po dobu jednoho týdne a spouští se studentům postupně (podle různých kritérií, například i prospěchu). V této fázi si předměty skutečně na pevno zapisujete. Pozor – po provedení e-zápisu musíte v UIS každou změnu také potvrdit. Teprve okamžikem zápisu získáváte právo a povinnost předmět studovat.
 • Změny po zápise probíhají během prvních dnů výuky na začátku semestru, kdy je stále ještě možnost zapisované předměty v UIS přidávat nebo odebírat.

Pokud chcete vyřídit uznání předmětů z předchozího studia, je potřeba vyplnit žádost 009_Z, kterou najdete v UIS v Portálu studenta. Vyplňte elektronický formulář a odešlete. Žádost se automaticky odešle na Studijní oddělení ICV.

 • Pokud žádáte o uznání předmětů absolvovaných na ICV, není třeba dokládat další dokumenty a stačí žádost podat elektronicky v UIS.
 • Pokud žádáte o uznání předmětů absolvovaných na jiné fakultě nebo vysoké škole, je třeba na Studijní oddělení ICV doložit ověřený výkaz o studiu a ověřené sylaby předmětů, potvrzené školou, na které jste studovali.
 • Předměty lze uznávat maximálně 5 let zpětně. Jejich výstupy musí odpovídat výstupům na ICV,  jejich kreditová hodnota se započítává až na konci studia.
 • O uznání předmětů rozhoduje Pedagogická komise ICV MENDELU.
 • Podrobné informace o uznávání předmětů najdete ve Studijním a zkušebním řádu MENDELU (účinný od 13.9.2021).

ISIC kartu nebo Kartu studenta si můžete vyzvednout začátkem září na Studijním oddělení ICV osobně v době úředních hodin, které jsou:

 • pondělí – středa 8:30 – 11:30
 • čtvrtek 13:00 – 15:00
 • pátek 8:30 – 11:30

V UIS si můžete sami vygenerovat elektronické potvrzení o studiu. V Portálu studenta → Potvrzení o studiu → klikněte na tlačítko „Tisknout elektronické potvrzení“. Potvrzení si uložíte a můžete posílat např. emailem na potřebná místa. Tento typ potvrzení slouží pro elektronickou komunikaci.

Pokud potřebujete tištěné potvrzení s razítkem, vytiskněte si jej a pro razítko se zastavte na Studijním oddělení ICV.

Výplata stipendií se řídí Stipendijním řádem MENDELU. Podívejte se, o jaké stipendium můžete žádat.

S dotazy ohledně administrativy studia se neváhejte obrátit na naše Studijní oddělení, Bc. Ivu Urbánkovou, tel.: 545 135 208; email: studijni.icv@mendelu.cz 

V případě technických záležitostí spojených s Univerzitním informačním systémem kontaktujte systémového integrátora Josefa Schmieda, tel.: 545 132 737, email: josef.schmied@mendelu.cz

Mohlo by vás zajímat