Rétorika a veřejné vystupování pro pokročilé

8. 10. 2020 -

Zlepši své veřejné vystupování a prezentační dovednosti!

Možnost zakoupení kurzu na dárkový poukaz. 

Rétorika a veřejné vystupování pro pokročilé


Komu je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří již absolvovali kurz rétoriky pro začátečníky nebo jsou již v rétorických technikách pokročilí a chtěli by dále zlepšit své prezentační a rétorické dovednosti.

Náročnost kurzu je vhodná pro mírně a středně pokročilé.


Cíl kurzu

Cílem kurzu je zkvalitnit veřejné výstupy a prezentační dovednosti účastníků.


Obsah kurzu

Kurz vychází zejména z vlastních prezentací účastníků, ke kterým si podáváme konstruktivní zpětnou vazbu. Díky tomuto opakujícímu se modelu mohou účastníci zjistit, se kterými složkami prezentace si umějí poradit bez váhání, které složky ovládnout a se kterými by bylo záhodno ještě zatočit. Účastníci vmímají svoje pokroky díky pravidelné vlastní práci a již výše uvedené zpětné vazbě.

Tematické okruhy

Protože kurz vychází zejméne z vlastních výstupů a potřeb účastníků, tito si zároveň sami urřčují oblasti a témata, kterým se chtějí věnovat.


Lektor

MgA. Lenka Hajdová


Rozsah kurzu

Délka kurzu je 15 hodin, které jsou rozloženy do 5 lekcí. Vždy ve středu 17:00 - 20:00 hod.

Prosím vezměte si sebou pohodlné oblečení a obuv, které vám umožňuje volný pohyb. Důležité je nosit si sebou pití, ideálně neslazenou vodu bez bublinek nebo čaj, abyste měli dostatek tekutin a chránili si svoje hlasivky.


Termín kurzu

Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.


Cena kurzu

2 150 Kč 

Možnost zakoupení kurzu na dárkový poukaz. 


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců. Počet účastníků ve skupině je 8.


Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 210
magdalena.habova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: