Francouzština pro mírně pokročilé

17. 8. 2018 -

Francouzština pro mírně pokročilé 


Cíl kurzu

Kuz Vám pomůže rozšířit základní znalosti jazyka a zlepšit jazykové dovednosti – poslech s porozuměním, psaní, porozumění psaného projevu a ústní projev. Studenti jsou systematicky připravování k mezinárodní zkoušce DELF úrovně A2.


Obsah kurzu

Zimní semestr  (Mírně pokročilí 1) - A2.2

Studenti se naučí: 

- popsat denní činnosti a minulé události, zeptat se na názor a vyjádřit ten svůj a vyjádřit účel, hodnotit a srovnávat

- porozumět písni, novinovému článku, reklamě, e-mailu, diskutovat o uměleckém díle, vybavení domácnosti a domácích pracích

- poznávat a používatpřivlastňovací zájmena, imperfektum, rod, číslo a umístění přídavných jmen

- zopakují si tvoření otázek a záporných vět, nedávnou minulost, účel subjunktivu a rod podstatných jmen

 

Učebnice Connexions 2, Modul 1, lekce 1-3

 

Letní semestr (Mírně pokročilí 2) - A2.3

Studenti se naučí:

- mluvit o vzpomínkách a minulosti, vyjádřit nejistotu, nespokojenost,hněv, radost a frekvenci

- vyprávět vtip v minulosti, popsat fotku, mluvit o diskriminaci, vývoji techniky a urbanismu

- rozdíl v použití složeného minulého času (PC) a imperfekta, tvoření předminulého času minulého (PQP) a rozdíl mezi složeným časem minulým (PC), imperfektem a předminulým časem (PQP)

- shodu v složeném čase minulém, nominalizaci, přípony a použití "ça fait que" , "il y a que"

- místní předložka "en", časové předložky, gerundium, přídavné jméno "tout", příslovce "toujours, souvent, jamais" a skupiny slov

 

Učebnice Connexions 2, Modul 2, lekce 4-6

Studijní materiál: Connexions niveau 2 od nakladatelství Didier (učebnice a pracovní sešit)


Rozsah kurzu

Kurz španělštiny pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Začátek kurzu v letním semestru: únor 2020

 

 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídlo ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 150 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč

 

1 semestr

2 200 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

Mgr. Júlia Žertová

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: