Životní pohoda učitelů aneb wellbeing v praxi

Jednodenní kurz s názvem Životní pohoda učitelů aneb wellbeing praxi je určen pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ, kteří si chtějí uvědomit klíčové elementy wellbeingu ve svém životě a v rámci praktických cvičení si naplánovat, co konkrétně mohou dělat jinak, aby v životě mohli být spokojenější.

Cíl kurzu

Absolventi kurzu

 • budou schopni identifikovat smysluplnost své vlastní práce,
 • budou schopni rozlišit kvalitu vztahů,
 • seznámí se s technikami, které mohou využít při nastavování vzájemných mezilidských vztahů a podpoře vlastního zdraví,
 • budou schopni aplikovat teoretické poznatky do své každodenní praxe.

Pro koho je kurz určen

 • učitelé MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU
 • speciální pedagogové
 • asistenti pedagogů
 • učitelé speciálních škol
 • učitelé – metodici prevence.
 • Kurz je akreditován v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.

Obsah kurzu

Wellbeing je kombinací:

 • našeho nadšení pro to, co nás naplňuje a co máme možnost dělat každý den,
 • naší potřeby navazovat a žít kvalitní vztahy,
 • potřeby bezpečnosti a stability našich financí,
 • úrovně našeho duševního a fyzického zdraví a celkové fyzické kondice a
 • naší sounáležitosti se sociálním prostředím, ve kterém se pohybujeme.

Na semináři budou mít účastníci prostor si uvědomit klíčové elementy wellbeingu ve svém životě (smysluplnost, vztahy, finance, zdraví a společnost) a v rámci praktických cvičení si naplánovat, co konkrétně mohou dělat jinak, aby v životě mohli být spokojenější.

Lektor

Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

Vystudovaný andragog, sociolog a pedagog, mezinárodně certifikovaný profesionální kouč a specialista v psychologickém přístupu v transakční analýze. Má dlouholeté zkušenosti z realizace rozvojových programů pro učitele a žáky základních a středních škol. Kromě vzdělávání pedagogů se výzkumně zaměřuje na využití transakční analýzy ve vzdělávání a na prevenci syndromu vyhoření v učitelské profesi.

Rozsah kurzu

1denní kurz, 8 výukových hodin

Termín kurzu

bude upřesněn

Tento kurz je možné v případě zájmu uspořádat pro skupinu pedagogů přímo na Vaší škole (pracovišti).

Cena kurzu

2 500 Kč

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada kurzovného

Výstup

Kromě získaných znalostí účastníci obdrží Osvědčení o absolvování programu CŽV.

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Šárka Moravcová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality