Základy vinohradnictví

Dvoudenní obsáhlý kurz pro milovníky vína, nadšence do vinohradnického oboru, malovinaře i znalce. Dozvíte se spoustu informací o pěstování révy vinné, druzích révy, řezu, vedení a jiné známější i méně známé informace, časem prověřené, ale i novinky v oblasti vinohradnictví.

Kurz vám umožní získat základní znalosti o pěstování révy v podmínkách ČR. Získáte přehled o druzích a odrůdách révy, o stavbě révového keře, řezu a vedení, včetně základních chorob a škůdců. Teoretická výuka prvního a druhého dne je vhodně spojená s praktickými ukázkami odrůd přímo ve vinici cca 500 metrů od výukové místnosti.

Komu je kurz určen

Kurz je určen zájemcům a milovníkům vína jak z řad laiků a nadšenců, tak i malovinařům a pracovníkům ve vinohradnicko-vinařském oboru.

Obsah kurzu

V rámci teoretické výuky budou probrána následující témata:

  1. Čeleď Vitaceae (révovité) a popis některých významných botanických druhů (Systematické zařazení rodu Vitis; Využití botanických druhů ve vinohradnictví a šlechtění révy; Klasifikace odrůdového sortimentu révy vinné).
  2. Morfologie révy (Základní morfologické popisy jednotlivých částí révy vinné, ampelografie).  
  3. Fenologická stádia (fenofáze) révy vinné (Vývojový cyklus révy během roku).
  4. Zelené práce u révy vinné (Význam těchto pracovních operací pro růst a zrání hroznů).
  5. Pěstitelské tvary a řez révy vinné (Dělení a různé možnosti řezu; Typy běžně používaných pěstitelských tvarů).
  6. Dělení odrůd révy vinné a stručný popis vybraných odrůd (Dle použití – podnožové, moštové stolní; dle barvy – bílé, červené, modré a šedé; botanicky – klasické a PIWI).
  7. Ochrana révy vinné (základní choroby a škůdci).
  8. Praktická část se uskuteční ve vinici ZF Mendelu, Ústavu vinohradnictví a vinařství, kde se pěstuje celá řada odrůd: zapsaných v odrůdové knize ČR, včetně odrůd pěstovaných mimo tento registr, např. odrůdy interspecifické (PIWI), historické a stolní. Odrůdy budou ukázány, ampelograficky popsány a ochutnány.

Informace o lektorovi

Odborný garant kurzu a vyučující Ing. Radek Sotolář, Ph.D. působí jako asistent na Ústavu vinohradnictví a vinařství: odborný garant a vyučující předmětů Vinohradnictví I a II, Vinohradnické praktikum, Agrotechnika révy vinné a Mezinárodní vinohradnictví a vinařství. Působí dlouhodobě jako lektor řady kurzů např. Sommelier, Vinařský průvodce, školení degustátorů atd. Také se podílí na řadě projektů a grantů či publikační činnosti.

Rozsah kurzu

2 denní, 12 vyučovacích hodin

1. den teoretická část na ICV MENDELU (Zemědělská 5, Brno)

2. den praktická i teoretická část v Lednici (společný odjezd autobusem z Brna)

Termín kurzu

září 2024

hlásit se můžete již nyní, až bude termín stanovený, napíšeme Vám

Cena kurzu

3 600 Kč

V ceně je zahrnuta doprava druhý den Brno – Lednice a zpět.

Možnost vystavení dárkového poukazu. 

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Akademický pracovník – asistent – vědecko-výzkumný pracovník – Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality