Studijní plán pro bakalářský studijní program Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Název předmětuzpůsob ověřenípočet kreditůdoporučený ročník/semestr
Vademecum terciárního vzdělávánízápočet21/1
Obecná pedagogikazkouška51/1
Obecná psychologiezkouška51/1
Odborná orientace v oboruzkouška51/1
Digitální technologie ve vzdělávánízápočet41/1
Pedagogická psychologiezkouška51/2
Obecná didaktikazkouška51/2
Cizí jazyk Izápočet31/2
Pedagogická diagnostika a evaluacezkouška51/2
Profesní etikazkouška51/2
Cizí jazyk IIzkouška42/3
Inkluzivní pedagogikazkouška52/3
Speciální pedagogikazkouška52/3
Didaktika praktického vyučování Izkouška52/3
Využití moderní didaktické techniky v praktickém vyučovánízkouška52/3
Trendy a inovace v praktickém vyučování a odborném výcvikuzkouška42/3
Metodologie výzkumu v sociálních vědáchzkouška52/4
Didaktika praktického vyučování IIzkouška52/4
Odborná praxe I (náslechová)zápočet42/4
Exkurze pro učitele praktického vyučování a odborného výcvikuzápočet42/4
Předmětová didaktikazkouška53/5
Ročníková prácezápočet103/5
Odborná praxe IIzápočet23/5
Reflektivní seminář (po praxích)zápočet63/5
Odborná praxe IIIzáp./zk.103/6
Seminář k bakalářské prácizápočet53/6
Bakalářská prácezápočet53/6
Název předmětuzpůsob ověřenípočet kreditůdoporučený ročník/semestr
Hlasová výchova a komunikacezápočet31/1
Dějiny a současnost učňovského a odborného školstvízápočet21/1
Základy sociologiezápočet41/2
Celoživotní vzdělávání v podmínkách středních odborných školzápočet21/2
Sociální a vývojová psychologiezkouška42/3
Školní poradenstvízápočet22/3
Školní vzdělávací programy a školská politikazkouška32/4

 Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Student musí splnit minimálně 12 kreditů z této skupiny předmětů.

Název předmětuzpůsob ověřenípočet kreditůdoporučený ročník/semestr
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků v praktickém vyučování a odborném výcvikuzápočet31/1
Oborové instrumentáriumzápočet31/1
Praktikum z legislativního minima pro pedagogické pracovníkyzápočet31/2
Trénink pedagogické dokumentacezápočet31/2
Spolupráce s praxí a fundraisingzápočet32/3
Průmyslové a zpracovatelské technologiezkouška42/4
Provoz pracovišť praktického vyučování a odborného výcvikuzkouška42/4
Rozvoj tvořivosti žáků v praktickém vyučovánízápočet32/4
Digitalizace a robotizace ve světě práce 4.0zkouška43/5
Environmentální aspekty v praktickém vyučování a odborném výcvikuzápočet33/5
Praktikum z ekonomiky obchodu a služebzápočet33/5
Marketing a management středního vzdělávánízápočet33/5
Moderní oborové technologiezápočet33/6

 Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Student musí splnit minimálně 35 kreditů z této skupiny předmětů.