Studijní plán pro bakalářský studijní program Aplikovaná pedagogická studia

název předmětuzpůsob ověřenípočet kreditů Doporučený ročník/ semestr
Obecná pedagogikazkouška41/1
Marketing a management ve vzdělávánízkouška61/1
Systémy celoživotního vzdělávánízkouška61/1
Řízení projektů a fundraisingzkouška61/1
Ekonomika vzdělávacích institucízkouška61/1
Obecná psychologiezkouška41/1
Vzdělávací politika a strategiezkouška41/2
Základy právazkouška41/2
Aplikovaná psychologiezkouška61/2
Projektování vzdělávacích aktivitzkouška61/2
Akademické psanízápočet51/2
Andragogika v praxizkouška42/3
Řízení a rozvoj lidských zdrojůzkouška52/3
Diagnostika a evaluace ve vzdělávánízkouška52/3
Metody vzdělávánízkouška52/3
Speciálně pedagogické aspekty ve vzdělávánízkouška62/3
Cizí jazyk pro vzdělávací sféru Izkouška42/3
Vzdělávání ve specifických prostředíchzápočet52/4
Vzdělávání specifických věkových skupinzápočet52/4
Právo pro vzdělávací praxizkouška62/4
Firemní vzdělávánízkouška62/4
Seminář k bakalářské práci Izápočet52/4
Odborná praxe Izápočet103/5
Seminář k bakalářské práci IIzápočet53/5
Poradenství ve vzdělávánízkouška43/5
Expertní panelzkouška43/6
Odborná praxe IIzápočet103/6
Reflektivní seminář (po praxi)zápočet53/6
Bakalářská prácezápočet53/6
Název předmětu Způsob ověření   Počet kreditů   Doporučený ročník/ semestr
Kvalita ve vzdělávánízápočet32/4
Základy podnikánízápočet32/4
Komunikační a prezentační dovednostizápočet33/5
Moderní digitální technologie ve vzdělávánízápočet33/5
Marketing služebzápočet33/5
Koučing a mentoringzápočet33/6
Trénink lektorských dovednostízápočet33/6
Nástroje osobního rozvojezápočet33/6

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Student musí splnit minimálně 15 kreditů z této skupiny předmětů.

Název předmětu Způsob ověření Počet kreditů   Doporučený ročník/ semestr
Bezpečnost a ochrana zdraví ve vzdělávánízápočet33/5
Cizí jazyk pro vzdělávací sféru IIzápočet33/5
Dějiny pedagogiky zápočet33/5
Řízení vzdělávací institucezápočet33/5
Profesní etikazápočet33/6
Vývoj pedagogického myšlenízápočet33/6
Hlasová výchovazápočet33/6
Projekty mezigeneračního učenízápočet33/6

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Student musí splnit minimálně 9 kreditů z této skupiny předmětů.