Transakční analýza v práci pedagoga

Kurz Transakční analýza v práci pedagoga je určen pro pedagogy ZŠ a SŠ. Je určen především pro ty, kteří souzní s myšlenkou, že kdo chce sám učit, měl by dobře znát sám sebe. Účastníci získají prostor skrze psychologický přístup transakční analýzy si uvědomit, jak působí na své žáky a jak je mohou ovlivnit na celý život.

Cíl kurzu

Účastníci:

 • získají teoretické znalosti transakční analýzy aplikované ve vzdělávání;
 • porozumí vlivu osobnosti učitele na rozvoj žáka;
 • rozšíří si povědomí o svém způsobu komunikace se žáky a jak je to ovlivňuje;
 • se naučí komunikační model funkční fluence;
 • porozumí způsobům stresové reakce a co nás ve stresu popohání;
 • získají doporučení, jak pracovat se stresovými reakcemi u sebe a u svých žáků;
 • uvědomí si náročné komunikační situace a získají doporučení, jak je řešit;
 • získají náhled na situace na jiných školách.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro tyto skupiny samostatně:

 • učitelé 1. stupně ZŠ a vychovatelé
 • učitelé 2. stupně ZŠ a učitelé SŠ

Kurz je akreditován v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.

Kurz jsme schopni realizovat i jako výjezdní pro zaměstnance školy se zajištěním doprovodného programu.

Obsah kurzu

 • Transakční analýza ve vzdělávání
 • Strukturální model egostavů aneb jak je tvořena naše osobnost
 • Komunikace z pohledu transakční analýzy
 • Model Funkční fluence a jak jej prakticky využít
 • Drivery jako uvědomění si stresu a jak jej zvládat
 • Psychologické hry jako náročné komunikační situace

Lektor

Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC – vystudovaný andragog, sociolog a pedagog, mezinárodně certifikovaný profesionální kouč a specialista v psychologickém přístupu v transakční analýze. Má dlouholeté zkušenosti s realizací rozvojových programů pro učitele a žáky základních a středních škol. Kromě vzdělávání pedagogů se výzkumně zaměřuje na využití transakční analýzy ve vzdělávání a na prevenci syndromu vyhoření v učitelské profesi.

Rozsah kurzu

dvoudenní, celkem 16 hodin

Termín konání

dle domluvy/termín bude upřesněn

Cena kurzu

4 600 Kč

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada kurzovného

Výstup

Kromě získaných znalostí účastníci obdrží Osvědčení o absolvování programu CŽV.

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Šárka Moravcová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality