Kdo může využít trénink mozku metodou EEG biofeedback?

  • Studenti MENDELU,
  • zaměstnanci MENDELU,
  • veřejnost.

Co s námi můžete řešit?

Metoda EEG biofeedback je určena těm, kteří chtějí:

  • zmírnit, nebo zbavit se nepříjemných obtíží jako jsou poruchy spánku, stres, migrény, poruchy pozornosti, poruchy učení, apod.
  • objevit a rozvíjet svůj potenciál,
  • zapracovat na svém výkonu.

Co je EEG biofeedback?

EEG biofeedback, také nazývaný neurofeedback, je tréninková metoda, která člověku umožňuje měnit fungování mozku pomocí zpětné vazby z počítače. EEG biofeedback je, velmi zjednodušeně řečeno, zrcadlem pro mozek.

Mozkové vlny klientů jsou snímány elektrodami EEG přístroje, ten je posílá do počítače, který je zpracuje a pak na monitor promítne videohru.

Díky zpětné vazbě si mozek začne uvědomovat svůj stav a vlastní fungování a získává motivaci zkoušet nové způsoby fungování.

My mozku neříkáme co má dělat, jen mu dáváme informace a je na něm, jak si s nimi poradí. Díky tomu, se mozek učí a rozvíjí.

Trénink mozku metodou EEG biofeedback vede k lepšímu „wellbeing“ a zvládání života na mnoha úrovních.

Jak trénink mozku probíhá?

Trénink vychází z protokolů institutu EEGinfo Sue a Sigfrieda Othmerových v Kalifornii, probíhá formou tzv. bipolárního zapojení – umístění dvou snímacích elektrod na hlavu a jedné na ucho. S mozkem je takto zacházeno v logice toho jak funguje, tedy jako provázaná síť vzájemně komunikujících neuronů. Rozehráváme komunikaci mezi snímanými body na hlavě, jemně narušujeme zaběhlý způsob komunikace a tak podporujeme vznik nových komunikačních vzorců.

Trénink je bezbolestný a neinvazivní, do klienta se nic nevysílá, pouze se snímají informace o tom, jak jeho mozek funguje a tyto informace mu vracíme zpátky. 

Co vám můžeme nabídnout? 

  • Vstupní konzultace: zahrnuje rozhovor s klientem, zmapování klientovy situace a vytyčení záměru tréninku.
  • Tréninky: v pravidelném intervalu 1–2x týdně, každý trénink trvá přibližně 45 minut. Je třeba absolvovat minimálně 20 tréninků, aby měla požadovaná změna dlouhodobý účinek. Tréninky zahrnují pravidelné zpětné vazby, které slouží k optimálnímu nastavení tréninku, mapování změn a úpravě tréninkového plánu.

Čekací doba:  

Aktuální čekací doba na EEG biofeedback terapie je 6 měsíců.

Cena:

Vstupní konzultace20 tréninků+ 10 tréninků
Studenti MENDELUZDARMAZDARMAZDARMA
Zaměstnanci MENDELUZDARMAZDARMAZDARMA
VeřejnostZDARMA6600 Kč vč. DPH3500 Kč vč. DPH

EEG biofeedback terapeutka:

Mgr. Blanka Piorecká
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. ICV, budova E
Kancelář: 1. patro – vlevo, dveře N2018

Jak se objednat?

  • Máte-li zájem o trénink mozku metodou EEG biofeedback, objednejte se prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
  • Jakmile Vám EEG biofeedback terapeutka nabídne e-mailem možné termíny schůzky, reagujte a některý termín potvrďte! Bez vzájemně potvrzeného termínu (EEG biofeedback terapeutkou i klientem), nedoporučujeme s termínem schůzky počítat. Prosíme, reagujte svižně, neblokujte zbytečně volné termíny EEG biofeedback terapeutky. Několikadenní prodlevou riskujete, že termíny budou nabídnuty jiným zájemcům

Máte otázku?

Vaše dotazy nám pošlete na e-mail pcentrum@mendelu.cz, (prosíme, nazvěte předmět e-mailu „EEG biofeedback“).