Přijímací řízení

 

Přihlášky ke studiu nově akreditovaných balakářských studijních programů Aplikovaná pedagogická studia a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku budeme přijímat od 1. 1. 2022 do 15. 4. 2022. 

Postup při podání přihlášky
Uchazeči nejprve vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím Univerzitního informačního systému - klikněte níže na tlačítko Podat přihlášku. Přihlašování bude možné od 1. 1. 2022.

Po vyplnění elektronické přihlášky je potřeba přihlášku vytisknout (nejpozději 15. 4. 2022), podepsat ji a obratem zaslat na adresu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 5, 613 00  Brno. Přihlášku s povinnými přílohami lze rovněž vhodit do schránky umístěné v zádveří vstupních dveří na uvedené adrese. Schránka je přístupná v pracovní dny v čase 7 - 19 h. 

Zaplatit poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši 450 Kč dle pokynů uvedených v elektronické přihlášce. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky a je nevratný.

Společně s přihláškou je třeba zaslat povinné přílohy, kterými v případě bakalářských studijních programů Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Aplikovaná pedagogická studia jsou: 

  • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a v případě absolventa vysoké školy i úředně ověřená kopie diplomu včetně přílohy (Diploma Supplement) nebo autorizovaná konverze těchto dokumentů do elektronické podoby.
  • Pokud maturitním vysvědčením a případně vysokoškolským diplomem uchazeč v době podání přihlášky nedisponuje, je třeba tyto dokumenty dodat na studijní oddělení vysokoškolského ústavu nejpozději v den zápisu.

 

Informace o přijímací zkoušce

Přijímací zkouška do bakalářských studijních programů proběhne online formou. Datum, přesný čas konání zkoušky a přístupové údaje včetně dalších instrukcí budou uchazečům odeslány 14 dní před termínem přijímací zkoušky na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce. Předpokládaný termín zkoušky je uveden níže. Společně s informacemi o přijímací zkoušce obdrží uchazeči i odkaz na vzorový test, který si budou moci předem vyzkoušet. Jeho vyzkoušení předem doporučujeme. 

Pro správné fungování přijímacích testů je třeba mít připravený počítač a stabilní připojení k internetu! Kamera ani mikrofon nejsou k přijímacímu testu potřeba.

 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně přijímacího řízení, obraťte se na naše studijní oddělení 

Podat přihlášku

 

 

 


Výsledky přijímacího řízení 

Studenti, kteří u přijímací zkoušky dosáhli potřebné bodové hranice pro přijetí (str. 2 v dokumentu Zápis z přijímacího řízení pro ZS 2021/2022), ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, mohou podat písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (vzor odvolání)

Zápisy z přijímacích řízení
Název souboruDatum dokumentuModifikace
Zápis z přijímacího řízení pro ZS 2021/2022 7.6.2021 7.6.2021 16:42:59

Archiv

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: