Přijímací řízení

 

Přihlášky ke studiu akreditovaných balakářských studijních programů Aplikovaná pedagogická studia a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku budeme přijímat od 1. 1. 2022 do 15. 4. 2022. 

Postup při podání přihlášky a průběh přijímacího řízení
UUchazeči vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím Univerzitního informačního systému - klikněte níže na tlačítko Podat přihlášku. Přihlašování bude možné od 1. 1. 2022 a bude probíhat pouze elektronicky.

Elektronickou přihlášku ke studiu musí uchazeči podat do 15. 4. 2022.  

Uchazeči zaplatí poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši 450 Kč dle pokynů uvedených v elektronické přihlášce. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky a je nevratný.

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu ve studijních programech Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Aplikovaná pedagogická studia jsou:

    • Vykonání přijímací zkoušky v podobě elektronického testu všeobecných středoškolských znalostí se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehledu.
    • Dosažení požadovaného vzdělání - doklady o potřebném vzdělání předloží úspěšní uchazeči během zápisu do studia, který proběhne v termínu 27. 6. - 30. 6. 2022:
  • Složení maturitní zkoušky prokáže uchazeč úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo autorizovanou konverzí tohoto dokumentu do elektronické podoby (více o možnosti autorizované konverze dokumentů).
  • Absolvent vysoké školy se prokáže úředně ověřenou kopií diplomu včetně přílohy (Diploma Supplement) nebo autorizovanou konverzí těchto dokumentů do elektronické podoby.
  • Pokud maturitním vysvědčením, případně vysokoškolským diplomem uchazeč v době zápisu nedisponuje, nebo se nemůže ze závažných a prokazatelných příčin dostavit k zápisu, může požádat rektora o stanovení náhradního termínu zápisu. Žádost musí být podána písemně buď před termínem, nebo nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne termínu zápisu. Uchazeč ji zašle na adresu Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Studijní oddělení, Zemědělská 5, 613 00 Brno.

 

Informace o přijímací zkoušce

Přijímací zkouška do bakalářských studijních programů proběhne online formou. Datum, přesný čas konání zkoušky a přístupové údaje včetně dalších instrukcí budou uchazečům odeslány 14 dní před termínem přijímací zkoušky na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce. Předpokládaný termín zkoušky je 23. - 27. 5. 2022. Společně s informacemi o přijímací zkoušce obdrží uchazeči i odkaz na vzorový test, který si budou moci předem vyzkoušet. Jeho vyzkoušení předem doporučujeme. 

Pro správné fungování přijímacích testů je třeba mít připravený počítač a stabilní připojení k internetu! Kamera ani mikrofon nejsou k přijímacímu testu potřeba.

 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně přijímacího řízení, obraťte se na naše studijní oddělení 

Podat přihlášku

 

 

 


Výsledky přijímacího řízení 

Studenti, kteří u přijímací zkoušky dosáhli potřebné bodové hranice pro přijetí (str. 2 v dokumentu Zápis z přijímacího řízení pro ZS 2021/2022), ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, mohou podat písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (vzor odvolání)

Zápisy z přijímacích řízení
Název souboruDatum dokumentuModifikace
Zápis z přijímacího řízení pro ZS 2021/2022 7.6.2021 7.6.2021 16:42:59

Archiv

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: