Přijímací řízení

 

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU bude od prosince 2020 přijímat přihlášky do nově akreditovaných balakářských studijních programů:

Příjem přihlášek potrvá od 1. 1. 2021 do 15. 4. 2021. Přijímací zkouška proběhne elektronicky v termínu 24. - 28. 5. 2021. 

Postup při podání přihlášky

Uchazeči nejprve vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím Univerzitního informačního systému - klikněte níže na tlačítko Podat přihlášku. Přihlašování bude možné až od 1. 1. 2021.

Následně je třeba přihlášku vytisknout, podepsat a zaslat na adresu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 5, 613 00  Brno. Přihlášku s povinnými přílohami lze rovněž vhodit do schránky umístěné v zádveří vstupních dveří na uvedené adrese. Schránka je přístupná v pracovní dny v čase 7 - 19 h. 

Zaplatit poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši 450 Kč dle pokynů uvedených v elektronické přihlášce. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky a je nevratný.

Společně s přihláškou je třeba zaslat povinné přílohy, kterými v případě bakalářských studijních programů Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Aplikovaná pedagogická studia jsou: 

  • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a v případě absolventa vysoké školy i úředně ověřená kopie diplomu včetně přílohy (Diploma Supplement) nebo autorizovaná konverze těchto dokumentů do elektronické podoby.
  • Pokud maturitním vysvědčením a případně vysokoškolským diplomem uchazeč v době podání přihlášky nedisponuje, je třeba tyto dokumenty dodat na studijní oddělení vysokoškolského ústavu nejpozději v den zápisu.

 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně přijímacího řízení, obraťte se na naše studijní oddělení 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: