Informace pro studenty

AKTUÁLNĚ

  • Po dobu uzavření areálu univerzity mohou studenti vyřizovat studijní záležitosti pouze telefonicky nebo emailem. Osobní návštěvy jsou možné jen v neodkladných záležitostech po předchozí domluvě a při dodržování všech opatření (roušky, desinfekce, rozestupy).
  • V případě zdravotního omezení v důsledku nemoci Covid-19 (student je umístěn do karantény, onemocní nebo patří do rizikové skupiny), vyplní student v IS Hlášenku zdravotního omezení
  • Výzva pro studenty ze 7. 9. 2020 - zkontrolujte obratem Vaše kontaktní údaje v UIS, abychom Vás mohli rychle a efektivně informovat o závažných událostech. 
  • Harmonogram akademického roku 2020/2021
  • Promoce absolventů studij.oborů UOP, UPVOV, TZP a TZEI v pátek 4. 9. 2020 se z důvodu nepříznivého vývoje a plánovaných opatření souvisejících s pokračující epidemií Covid-19 RUŠÍ. Diplomy si absolventi vyzvedávají osobně na studijním oddělení - podrobnosti zde.

Studenti prvních ročníků

Studijní plány

Pedagogická praxe vykonávaná na SOŠ

Pokyny pro náhradní bezkontaktní pedagogickou praxi

Studijní opory

Seminární práce

Studentská soutěž

Státní závěrečné zkoušky a práce

Žádosti a formuláře

Stipendia

Nařízení ředitele č. 8 / 2019 - Výplata prospěchových stipendií

Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1.2.2020)

Dokumenty

Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1.10.2020)

Další informace

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: