Informace pro studenty

AKTUÁLNĚ

 

  • V případě zdravotního omezení v důsledku nemoci Covid-19 (student je umístěn do karantény, onemocní nebo patří do rizikové skupiny), vyplní student v IS Hlášenku zdravotního omezení

Studenti prvních ročníků

  • Termíny zápisů

Aplikovaná pedagogická studia, kombinovaná forma

Aplikovaná pedagogická studia, prezenční forma

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

  27. - 30. 6. 2022,  přízemí ICV

  27. - 30. 6. 2022,  přízemí ICV 

  27. - 30. 6. 2022,  přízemí ICV

O přesném termínu bude studenty informovat Studijní oddělení emailem týden před termínem zápisu.

Státní závěrečné zkoušky a práce

Studijní plány

Pedagogická praxe vykonávaná na SOŠ

Pokyny pro náhradní bezkontaktní pedagogickou praxi

Studijní opory

Seminární práce

Studentská soutěž

Žádosti a formuláře

Stipendia

Nařízení ředitele č. 8 / 2019 - Výplata prospěchových stipendií

Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1.2.2020)

Dokumenty

Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 13. 9. 2021)

Další informace

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: