Studium na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (ICV MENDELU) se v rámci vysokoškolského studia zaměřuje na výuku bakalářských studijních programů a navazujího magisterského studijního programu v oblasti pedagogických a technicko-ekonomických oborů. Nabízíme kvalitní a zajímavé studium v přátelském prostředí na univerzitě se 100letou tradicí, praxi během studia ve školách a dobré uplatnění absolventů v praxi.

 

Statut studenta

Studenti VÚ ICV MENDELU, kteří studují akreditované bakalářské a magisterské studijní programy, mají statut studenta. Jedná se o soustavnou přípravu na budoucí povolání na vysoké škole podle §14 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Nejde o účast v kurzech celoživotního vzdělávání.  

Poplatky za studium

Každý student má nárok na bezplatné vysokoškolské studium, pokud trvá standardní dobu (3 roky bakalářské + 2 roky magisterské + 1 rok možný na prodloužení). V případě delšího studia stanoví veřejná vysoká škola poplatky za delší studium v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace Vám podá Studijní oddělení.

 

Studijní programy na ICV MENDELU

Specializace v pedagogice - bakalářský studijní program

Technické znalectví a pojišťovnictví – bakalářský studijní program

Technické znalectví a expertní inženýrství – navazující magisterský studijní program

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: