Studium na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU 

Studuj, aplikuj, poznávej, praktikuj... Staň se profesionálem v oblasti vzdělávání

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (ICV MENDELU) nabízí od akademického roku 2020/21 bakalářské studium nově akreditovaných studijních programů Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Aplikovaná pedagogická studia. Jako jediný na MENDELU tak poskytuje pedagogické vzdělání, které má na univerzitě tradici už od roku 1964. Přihlášky ke studiu přijímáme od 1. 1. do 15. 4. 2021.

V rámci studijních oborů k dostudování organizuje rovněž výuku bakalářského studia Učitelství odborných předmětůUčitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Technické znalectví a pojišťovnictví a navazujícího magisterského studia Technické znalectví a expertní inženýrství

Studenti ICV MENDELU, kteří studují bakalářské studijní programy a navazující magisterský studijní program, mají statut studenta. Jedná se o soustavnou přípravu na budoucí povolání na vysoké škole podle §14 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Nejde o účast v kurzech celoživotního vzdělávání.

Proč studovat u nás?

  • Přátelské prostředí na univerzitě se 100letou tradicí.
  • Kvalifikovaný a vstřícný tým pedagogů.
  • Dobré uplatnění absolventů v praxi.
  • Praxe během studia ve školách a firmách.
  • Zahraniční studijní pobyty a stáže - nové zkušenosti, noví přátelé.
  • Poradenské služby a spousta užitečných seminářů pro studenty zdarma.

Nabídka studia    Přijímací řízení    Informace pro studenty

Závěrečné zkoušky a práce    Studenti se specifickými potřebami    Absolventi

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: