Studium na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU

 

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (ICV MENDELU) nabízí od akademického roku 2020/21 bakalářské studium nově akreditovaných studijních programů Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Aplikovaná pedagogická studia. Jako jediný na MENDELU tak poskytuje pedagogické vzdělání, které má na univerzitě tradici už od roku 1964. 

V rámci studijních oborů k dostudování organizuje rovněž výuku bakalářského studia Učitelství odborných předmětůUčitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Technické znalectví a pojišťovnictví a navazujícího magisterského studia Technické znalectví a expertní inženýrství

Studenti ICV MENDELU, kteří studují bakalářské studijní programy a navazující magisterský studijní program, mají statut studenta. Jedná se o soustavnou přípravu na budoucí povolání na vysoké škole podle §14 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Nejde o účast v kurzech celoživotního vzdělávání.

Proč studovat u nás?

  • Přátelské prostředí na univerzitě se 100letou tradicí.
  • Kvalifikovaný a vstřícný tým pedagogů.
  • Dobré uplatnění absolventů v praxi.
  • Praxe během studia ve školách a firmách.
  • Zahraniční studijní pobyty a stáže - nové zkušenosti, noví přátelé.
  • Poradenské služby a spousta užitečných seminářů pro studenty zdarma.

Nabídka studia    Přijímací řízení    Informace pro studenty

Závěrečné zkoušky a práce    Studenti se specifickými potřebami    Absolventi

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: