Studentský inkubátor 2017 – ocenění studenti

5. 1. 2018
Před Vánocemi proběhl na ICV MENDELU už podeváté projekt Studentský inkubátor, který je přehlídkou bakalářských prací studentů bakalářských studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

Studentský inkubátor dává studentům možnost seznámit jejich kolegy a akademické pracovníky ICV s vlastní vědecko-výzkumnou činností, vyzkoušet si prezentaci své práce před publikem a vést dialog na odborné téma. Za kvalitně zpracované bakalářské práce mají studenti možnost získat finanční odměnu.

V rámci Studentského inkubátoru se uskutečnila i vnitřní grantová soutěž, jejímž cílem je podpořit tvůrčí práce studentů, směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Soutěžní práce hodnotila komise složená z akademických pracovníků ICV MENDELU, která vybrala nejlepší prezentující a ocenila je mimořádným studijním stipendiem.

V projektu Studentský inkubátor 2017 a vnitřní grantové soutěži získali mimořádné stipendium tito studenti:

  • Martin Kudláček
  • Lucie Drápelová
  • Petr Mazálek
  • Nikol Petzová
  • Michaela Mezírková
  • Petra Přidalová
  • František Merta

 

Všem studentům srdečně blahopřejeme a děkujeme za jejich účast!

Více aktualit

Všechny aktuality