Stres v pedagogické profesi a prevence syndromu vyhoření učitele

Přijďte zjistit víc o problematice stresu z pohledu pedagogů. Prakticky zaměřený kurz Stres v pedagogické profesi a prevence syndromu vyhoření učitele vám ukáže, jak předejít vyhoření ve vzdělávací profesi. Zjistíte, co můžete udělat pro sebe i své kolegy a nabídne vám možnost čerpat z dlouholetých zkušeností lektora.

Cíl kurzu

Účastníci:

 • porozumí vlivu stresu na organismus člověka a důsledkům jeho působení
 • porozumí mechanismu vzniku syndromu vyhoření
 • prohloubí dosavadní dovednosti při zachycení varovných signálů v oblasti syndromu vyhoření
 • osvojí si dovednost využít vybrané techniky osobnostního rozvoje jako součást prevence syndromu vyhoření
 • osvojí si nové metody/prohloubí dosavadní dovednosti pro rozvíjení vlastní sebeúčinnosti.
 • v modelové situaci vhodně zvolí a předvedou konkrétní techniky pro redukci stresu.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen učitelům ZŠ, SŠ, VOŠ, vychovatelům a speciálním pedagogům. Kurz je akreditován v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.

Obsah

 • Stres, druhy stresů v pedagogické profesi, příčiny, fyziologické projevy, důsledky.
 • Syndrom vyhoření – definice, varovné signály, mechanismus vzniku, autodiagnostika syndromu vyhoření u učitele.
 • Techniky osobnostního rozvoje a koučinku jako součást průběžné prevence vzniku syndromu vyhoření – Kolo balanční rovnováhy, SWOT analýza, vhodné metody rozvíjení sebereflexe.
 • Metody/techniky rozvíjení vlastní sebeúčinnosti jako prevence syndromu vyhoření- procvičení v modelových situacích, jednoduché relaxační techniky.
 • Sdílení zkušeností, reflexe výsledků procvičení.

Lektor

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Rozsah kurzu

Jednodenní kurz, 8 hodin

Termín kurzu

podzim 2023 – termín bude upřesněn

Tento kurz je možné v případě zájmu uspořádat pro skupinu pedagogů na Vaší škole (pracovišti).

Cena kurzu

 1 950 Kč

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada kurzovného

Výstup

Kromě získaných znalostí účastníci obdrží Osvědčení o absolvování programu CŽV.

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality