Španělština pro úplné začátečníky

Kurz španělštiny pro začátečníky klade důraz na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení), přičemž zajišťuje důkladné studium základních gramatických struktur a jejich následné procvičení a upevnění, osvojení slovní zásoby z různých oblastí a její využití pro rozvíjení schopnosti mluvit a komunikovat, na kterou je celý kurz obzvláště zaměřen.
Kurz je určen pro pracující i studenty. Učastnit se mohou úplní začátečníci, kteří se s tímto jazykem nikdy nesetkali i věční začátečníci, kteří si chtějí znovu zopakovat a procvičit základy, které se již učili.

Studenti si osvojí základní slovní zásobu a gramatiku,  což jim umožní vyřešit jednoduché problémy a situace, které mohou nastat při pobytu ve Španělsku nebo v ostatních španělsky mluvících zemích. Absolventi tohoto kurzu získají  znalosti, na které navazuje kurz pro pokročilé začátečníky.

Obsah kurzu

 1. Jak se představit, španělská abeceda, výslovnost
 2. Povolání, národnosti
 3. Číslovky 1-20; sloveso ser a tener
 4. Pravidelná slovesa, přídavná jména, rod a číslo podstatných a přídavných jmen
 5. Rodina, jak popsat členy rodiny;  předložky místní
 6. Zájmena přivlastňovací a ukazovací, hodiny, číslovky 21-5000
 7. Obvyklé každodenní aktivity, práce, studium; zvratná slovesa, nepravidelná slovesa, předložky časové, dny v týdnu
 8. Restaurace, jídlo; volný čas; sloveso gustar, základy rozkazovacího způsobu kladného

 

Studijní materiál: Nuevo Español en marcha 1 nebo Aventura nueva

Rozsah kurzu

Kurz španělštiny pro úplné začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 vyučovací hodiny týdně. Celkem je to 68 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut). Kurz je rozložen takto:

1. semestr – 26 vyuč. hodin

2. semestr – 42 vyuč. hodin

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je  však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

 • Podzim 2024. Bude upřesněno.
 • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši anebo ve 2 splátkách.

2 semestry

6 300 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU – 6 050 Kč

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Lektor
Mgr. Erika Hutirová

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality