Španělština pro pokročilé

Kurz španělštiny pro pokročilé navazuje na znalosti získané v minulém roce – Unidades 0-10 učebnice Nuevo Español en Marcha 1. Klade důraz na rozvoj všech jazykových dovedností – porozumění, čtení, psaní, mluvení. Přitom zajišťuje důkladné studium a opakování nejdůležitějších gramatických struktur a jejich následné procvičení a upevnění, osvojení slovní zásoby z nejrůznějších oblastí a její praktické využití pro rozvíjení schopnosti mluvit a komunikovat, na kterou je celý kurz obzvláště zaměřen.

Kurz je určen pro pracující i studenty, účastnit se mohou studenti, kteří se seznámili se všemi gramatickými jevy učebnice  Nuevo Español en Marcha 1.

Cílem je rozšíření slovní zásoby a osvojení další gramatiky, které absolventům kurzu umožní nejen domluvit se v běžných situacích, ale také zapojit se aktivněji do jednodušší konverzace, vyřešit základní problémy, a to jak ve Španělsku, tak i v ostatních španělsky mluvících zemích. Absolventi tohoto kurzu získají jazykové kompetence odpovídající úrovni A2+ podle mezinárodní evropské klasifikace.

Obsah kurzu

Opakování dosud osvojené gramatiky a slovní zásoby (Unidades 0-10), včetně předpřítomného času (Pretérito Perfecto) – nebylo v učebnici Nuevo Español en Marcha 1 (libro del alumno + cuaderno de ejercicios)

Prohlubování znalostí o slovesech „být“ – SER x ESTAR x HABER (HAY)

Prohlubování znalostí – Zájmena ve 3. a 4. pádu – nepřímý a přímý předmět. Opakování zvratných zájmen.

Subjuntiv přítomný – opakování + další použití

Opakování minulých časů: předpřítomný, minulý dokonavý, nedokonavý

Minulý čas předminulý

Souslednost časů

Nejrůznější konverzační témata

 

Studijní materiál: Využití nejrůznějších materiálů včetně online materiálů, aplikací a her apod.

Informace o lektorovi

Kurz vede Mgr. Markéta Kocmánková. Vystudovala španělštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti pracuje jako lektorka španělského jazyka na PEF MENDELU, dále učí ve večerních, individuálních a firemních kurzech v Brně a okolí. Příležitostně překládá.

Procestovala skoro celé Španělsko. “Zbývají” jí pouze ostrovní autonomní oblasti (Kanárské a Baleárské ostrovy), Extremadura a La Rioja. Srdeční záležitostí je pro ni Madrid, kde strávila půl roku na Erasmu a účastnila se také Curso de verano. Ráda by zavítala také do Peru, Argentiny nebo Mexika. Španělskou kulturu považuje za jedinečnou. Španělština není jen jazyk, ale také zvyky, hudba, tanec, jídlo a pití, literatura, film a především cestování.

Ve svých hodinách ráda využívá nejrůznější materiály – písničky, videa z YouTube, úryvky z knih, periodik, zjednodušenou četbu apod.

Rozsah kurzu

Kurz španělštiny pro pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 vyučovací hodiny týdně. Celkem je to 68 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut). Kurz je rozložen takto:

1. semestr – 28 vyuč. hodin

2. semestr – 40 vyuč. hodin

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Podzim 2024. Bude upřesněno.
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši anebo ve 2 splátkách. 

2 semestry

6 300 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU – 6 050 Kč

 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality