Komentovaná prohlídka Botanické zahrady Masarykovy univerzity v Brně

Komentovaná prohlídka Arboreta MENDELU ve Křtinách

Exkurze do Dolního Rakouska

Exkurze do Sedmihradska

Poděkování zdravotnickému personálu FNUSA

Vánoční obdarování sestřiček ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně