MENDELU ROZVOJ

ROZVOJ
PRACOVNÍKŮ

ROZVOJ
VEDOUCÍCH
PRACOVNÍKŮ

ROZVOJ
VYSOKOŠKOLSKÝCH
PEDAGOGŮ

Pracovníci mohou využít pro svůj seberozvoj širokou nabídku na míru připravených vzdělávacích seminářů a individuální koučink.

Vedoucí pracovníci mají možnost absolvovat vzdělávací semináře týkající se manažerských dovedností a dále využít individuální organizační poradenství.

Vysokoškolští pedagogové mají v nabídce vzdělávací semináře z oblasti didaktiky, individuální zpětnou vazbu na styl výuky a individuální konzultace v oblasti vzdělávání.


Vzdělávání a rozvoj pracovníků

Nabídka vzdělávacích seminářů

Termín
(změna termínu vyhrazena)

Leden 2022

Wellbeing a vyvážení pracovního a soukromého života

Člověk je jedna bytost s více rolemi. Kromě akademických a vědeckých pracovníků a pracovnic jsme i manželé či manželky, rodiči a mnoho dalšího. Když se nedaří v jedné roli, je předpoklad, že se nebude dařit ani v roli další. Téma wellbeingu zahrnuje klíčové elementy jako jsou smysluplnost, vztahy, finance, zdraví a komunita. V rámci prakticky zaměřeného semináře budete mít prostor si uvědomit svůj vlastní wellbeing a rozplánovat si konkrétní kroky, které podpoří to, abyste se cítili dobře.

Termín: 26. 1. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna č. 22 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

26. 1. 2022

Únor 2022

Prezentační dovednosti aneb jak zaujmout na konferenci

Naučte se prezentaci nejen správně připravit, ale také v jejím průběhu pracovat s dechem, hlasem nebo trémou. Součástí semináře je i praktická zkouška prezentování včetně zpětné vazby a doporučení přímo pro vás.

Termín: 22. 2. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Přihlašovací formulář

22. 2. 2022

Březen 2022

Podpora spolupráce a efektivní komunikace v týmu

Naučte se táhnout za jeden provaz. Zjistěte, jaké jsou základní týmové role a nastavte komunikační toky tak, aby spolupráce byla opravdu přínosná.

Termín: 22. 3. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Přihlašovací formulář

22. 3. 2022

Duben 2022

Efektivní práce s časem

Naučte se základní techniky time managementu, strukturování času i porad. Využijte svou pracovní dobu na maximum.

Termín: 21. 4. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Přihlašovací formulář

21. 4. 2022

Květen 2022

Jak zvládat konflikty a stres

Zjistěte jak konflikty nejen řešit, ale hlavně jim předcházet! Naučte se prakticky zpracovávat komunikační situace, které konflikt způsobují.

Termín: 12. 5. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Přihlašovací formulář

12. 5. 2022

Červen 2022

Networking: Jak budovat síť pracovních kontaktů

Naučte se, jak se na konferencích a dalších akcích aktivně zapojit do diskuzí se správnými lidmi, jak navázat kontakt, a vytvořit tak prostor pro budoucí spolupráci.

Termín: 9. 6. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Přihlašovací formulář

9. 6. 2022

Září 2022

Jak se motivovat pro akademickou práci
14. 9. 2022

Říjen 2022

Vedení výzkumného týmu a řešení nastalých situací
13. 10. 2022

Listopad 2022

Komunikace a asertivita na pracovišti
9. 11. 2022

Prosinec 2022

Jak správně napsat výzkumný projekt/grant
8. 12. 2022

+

Individuální koučink

Možná jste zažili tvůrčí krizi, sníženou motivaci kvůli neúspěchu při žádání grantů, předstupeň syndromu vyhoření, nebo úplné vyhoření. Pomohlo by vám to s někým prodiskutovat, naplánovat si dílčí kroky a postupně překonat složitosti. Koučink pomáhá si uvědomit skutečnou podstatu věci a rozumově si naplánovat řešení. Koučink veden profesionálním certifikovaným koučem, který zajišťuje naprostou diskrétnost a anonymitu.

CHCI BLIŽŠÍ INFORMACE

  

Děkujeme za váš zájem. Nejpozději do 48 hodin se vám ozveme.


Vzdělávání a rozvoj vedoucích pracovníků

Nabídka vzdělávacích seminářů

Termín
(změna termínu vyhrazena)

Leden 2022

Organizování práce a rozdělování úkolů

Správně zorganizovaná a načasovaná práce je předpokladem úspěchu. Na semináři se naučíte jak efektivně pracovat se základními prvky organizování (specializací, koordinací, rozpětím řízení a dělbou kompetencí). Na svých vlastních úkolech si rozpracujete možnosti organizování práce a jejich rozdělování.

Termín: 19. 1. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

19. 1. 2022

Únor 2022

Kdy a jak použít situační vedení

Naučte se rozvíjet své podřízené tak, aby vyrostli, a bylo na ně možné delegovat úkoly. Seznamte se s výhodami a riziky jednotlivých stylů vedení (direktivita, mentorink, koučovací přístup a delegování) a jejich praktickou aplikací v každodenních situacích.

Termín: 16. 2. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

16. 2. 2022

Březen 2022

Koučovací přístup a delegování

Zjistěte, jaké jsou přínosy koučování. Naučte se pracovat s pokládáním otázek a s GROW modelem. Osvojte si základy správného delegování a podporování zaměstnanců v jejich samostatnosti.

Termín: 16. 3. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E22 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Přihlašovací formulář

16. 3. 2022

Duben 2022

Jak řešit konfliktní a problémové situace na pracovišti

Zjistěte, jak konfliktním situacím na pracovišti předcházet. A pokud už k nim dojde, budete vědět také, jak případné konflikty a problémové situace konstruktivně řešit.

Termín: 13. 4. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Přihlašovací formulář

13. 4. 2022

Květen 2022

Poskytování konstruktivní zpětné vazby a hodnocení zaměstnanců

Naučte se dávat i přijímat zpětnou vazbu, ať už je pozitivní či negativní. Staňte se profesionálem na vedení hodnotících pohovorů, osvojte si hodnocení pracovního výkonu pomocí koučovacích technik.

Termín: 10. 5. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Přihlašovací formulář

10. 5. 2022

Červen 2022

Kontrolní činnost na univerzitní půdě

Naučte se měřit a kontrolovat pracovní výkon i u zdánlivě neměřitelných činností. Nastavte zaměstnancům pravidla pracovní výkonnosti a naučte se je s nimi sdílet.

Termín: 8. 6. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Přihlašovací formulář

8. 6. 2022

Září 2022

Personalistika pro vedoucí akademické pracovníky
22. 9. 2022

Říjen 2022

Pracovní právo v univerzitním prostředí
25. 10. 2022

Listopad 2022

Plánování a jeho důležitost
23. 11. 2022

+

Nabídka organizačního poradenství

Řešíte či musíte řešit situace se svými podřízenými? Organizační poradenství je určeno všem vedoucím akademickým i neakademickým pracovníkům, kteří chtějí prodiskutovat způsoby řešení situací na svých ústavech či pracovištích. A to jak organizačních (nastavení kompetencí, rozdělení práce, systém odměňování, …), tak mezilidských (jak poskytnout konstruktivní kritiku, jak řešit špatné vztahy na pracovišti, …). A to všechno s odborníkem, který zajišťuje naprostou diskrétnost a anonymitu.

CHCI BLIŽŠÍ INFORMACE

  

Děkujeme za váš zájem. Nejpozději do 48 hodin se vám ozveme.


Vzdělávání a rozvoj vysokoškolských pedagogů

Nabídka vzdělávacích seminářů

Termín
(změna termínu vyhrazena)

Únor 2022

Vedení kvalifikačních prací

Naučte se vychytávky pro vedení studentských prací - od zadání, po nastavení harmonogramu, pravidelnou zpětnou vazbu i vytvoření kritérií hodnocení. Veďte studenty k maximální samostatnosti.

Termín: 10. 2. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

10. 2. 2022

Březen 2022

Nastavení hranic spolupráce se studenty

Jaké chování a jednání ke studentům je akceptovatelné, a co už nikoli? Naučte se vytvořit vzájemně respektující komunikační hranice, nastavit vzájemná pravidla, vybudovat a udržet si autoritu.

Termín: 10. 3. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Přihlašovací formulář

10. 3. 2022

Duben 2022

Kritéria hodnocení: Jak na ústní a písemné zkoušení

Naučte se jak na formativní a sumativní hodnocení. Ovládněte specifika ústního i písemného zkoušení včetně nastavení kritérií úspěšnosti – aneb kdy to je ještě A, a kdy už B?

Termín: 7. 4. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Přihlašovací formulář

7. 4. 2022

Květen 2022

Jak připravit vzdělávání a nastavit vzdělávací cíle

Naučte se správně formulovat kognitivní, afektivní a psychomotorické vzdělávací cíle, které budete následně prezentovat i studentům.

Termín: 5. 5. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Přihlašovací formulář

5. 5. 2022

Červen 2022

Jak si posílit sebevědomí při vystupování před studenty

Naučte se konkrétní techniky, které podpoří vaše sebevědomí. Seznamte se i s konkrétními pravidly pro vystupování před studenty a se studenty.

Termín: 7. 6. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Přihlašovací formulář

7. 6. 2022

Září 2022

Jak vést výuku a motivovat studenty ke spolupráci, aktivizační metody ve výuce
8. 9. 2022

Říjen 2022

Využití didaktických pomůcek ve výuce
19. 10. 2022

Listopad 2022

Technologie ve vzdělávání
15. 11. 2022

+

Nabídka zpětné vazby na styl výuky a následná doporučení

Hledáte cesty, jak zlepšit výuku? Individuální zpětná vazba je založena na tom, že odborník na vzdělávání na základě pozorování ať už přednášky nebo cvičení popíše průběh vyučovací hodiny a navrhne, co a jak by mohlo z didaktického hlediska probíhat jinak. Zpětná vazba je samozřejmě diskrétní. V případě zájmu je možné výuku natočit na kameru a následně udělat rozbor videonahrávky.

CHCI BLIŽŠÍ INFORMACE

  

Děkujeme za váš zájem. Nejpozději do 48 hodin se vám ozveme.

+

Nabídka individuálních konzultací v oblasti vzdělávání

Hledáte způsoby zlepšení své výuky? Chcete získat informace, jaké vzdělávací metody byste mohli využít přímo ve svém předmětu a jak případně zlepšit komunikaci se studenty? Individuální konzultace jsou vedeny specialisty ve vzdělávání a jsou plně anonymní a důvěrné.

CHCI BLIŽŠÍ INFORMACE

  

Děkujeme za váš zájem. Nejpozději do 48 hodin se vám ozveme.


Kontakt

Chcete vědět více, případně konzultovat, co by pro Vás nebo Vaše kolegy/podřízené bylo ideální?
Kontaktujte naše pracoviště a my Vám poradíme
Telefon: 777 112 962
Email: rozvoj.icv@mendelu.cz
Osobně: termín po dohodě