Studijní poradenství 


ikona_studijní poradenství

Jsme tu pro všechny motivované studenty, kteří chtějí zvládat studijní povinnosti s větší lehkostí a přehledem. Klademe si za cíl budovat ve studentech zdravé sebepojetí a vnímání své akademické účinnosti, tedy přesvědčení o vlastních schopnostech, které potřebuji k dosažení potřebných studijních výkonů. Zjednodušeně řečeno učíme studenty o učení přemýšlet tak, aby si při studiu nepůsobili zbytečné těžkosti a uměli si poradit. 

 

Nespecializujeme se na orientaci ve vnitřních předpisech univerzity, ale tyto informace umíme zprostředkovat. 


 Pro koho jsou služby určeny?

 • pro uchazeče MENDELU
 • pro studenty MENDELU

 


Co vám můžeme nabídnout? 

Uchazečům o studium nabízíme poradenství v oblasti vhodného výběru studijního programu, zejména pak v souvislosti se specifickými potřebami (hendikep, onemocnění, apod.). Dále můžeme zprostředkovat informace, které by vás mohly zajímat na samotném začátku studia (co obnáší studium zvoleného oboru, jak probíhají přijímačky, co se děje po přijetí, co když jsem přijat/a na více oborů zároveň, jak probíhá zápis do studia, atd.). 

Studentům nabízíme:

 • Individuální konzultace, na kterých mohou řešit témata, jako například:
  • jak pracovat s texty a informacemi,
  • zlepšení verbálních a sebeprezentačních dovedností,
  • jak se lépe orientovat v dokumentech, v UIS nebo v prostoru,
  • jak si zapamatovat a znovu vybavit učivo,
  • moje strategie a styly učení,
  • efektivní plánování (zkloubení studijních a jiných povinností),
  • jak vytvořit podporující prostředí k učení,
  • systematickou přípravu na státnice a obhajobu závěrečné práce.

Individuální konzultace mohou proběhnout jednorázově nebo v pravidelných intervalech po celý semestr, vždy dle domluvy. 

 • Skupinové kurzy a workshopy 
  rozvíjející studijní kompetence, třeba paměťové techniky, styly učení a jak s nimi nakládat, práce s texty (výtěžnost informací) aj. Jednotlivé vypsané kurzy najdete na stránce Semináře a kurzy

Jak pracujeme a z čeho vycházíme? 

Při rozvoji učebních strategií u studentů vycházíme zejména z programu Já na to mám! VŠ od DYS-centrum® Praha. Jde o unikátní nástroj (přístup lektora a práci s pracovními listy), který učí studenty lépe přistupovat k učení. Je přizpůsobený potřebám vysokoškoláků a umí reagovat na jejich individuální potřeby. Čerpáme také z Feuersteinova instrumetálního obohacování. Tato metoda rozvíjí schopnost myslet a učit se, mít vnitřní motivaci, nepodléhat zklamání a celkově budovat studentovo zdravé sebepojetí.

 


Mgr. Veronika Matějková

studijní poradenství
poradenství pro poruchy řeči
email: veronika.matejkova@mendelu.cz
telefon: +420 545 135 239
pracovna: budova E, 1. patro vlevo
BA05N2019 (dveře č. 2019)

 

 

 

 


Přihlašovací formulář:

Po přihlášení vám na e-mail zašleme potvrzení, že jsme vaši přihlášku obdrželi.

 

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

  

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: