Právní poradenství
 

Všem studentům a zaměstnancům MENDELU nabízíme zdarma poradenské právní služby. Neváhejte se zeptat, jsme diskrétní, profesionální a nezaujatí, klademe důraz na přátelské a srozumitelné zprostředkování informací ze světa práva. 

Poskytneme vám informace, rady, kontakty, tipy a doporučení. Služba nezahrnuje zastupování u soudu, sepisování smluv, vyřizování pohledávek apod. Může vám však usnadnit orientaci ve vašem problému a naplánování dalších kroků

Spolupracujeme s advokátní a mediační kanceláří JUDr. Martiny Mikolajczykové.

 

JUDr. Martina Mikolajczyková
advokátní praxi se věnuje od roku 2004 a to zejména rodinnému právu se zaměřením na řešení složitých rodinných sporů a občanskému právu. Právo vnímá jako možnost svým osobním přístupem pomoci klientům najít východisko z obtížných životních situací. Kromě klasické právní praxe řadí do portfolia svých služeb i mediaci - mimosoudní narovnávání sporů, jehož výsledkem je vzájemná dohoda všech zúčastněných stran. 

 


V jakých oblastech práva nabízíme poradenství?

 

  • Pracovní právo: pracovní smlouvy – HPP, DPP a DPČ a živnost (vznik, zánik, výpověď, práva a povinnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele, aj.)
  • Občanské právo: nájemní smlouvy, kupní smlouvy, dluhová problematika
  • Rodinné právo: výživné, formy péče a děti, majetkové vztahy, výživné zletilých dětí a studentů, pomoc při smírném řešení situace i v rámci těžkých soudních sporů
  • Obchodní právo: jak založit společnost, jak vybrat vhodnou právní formu podnikání, získání živnostenského oprávnění, 
  • Trestní právo: trestní oznámení a zastupování v rámci trestního řízení a to jak obžalovaného, tak poškozeného 
  • Obecné právní otázky: průběh soudního sporu, co je to mediace, příprava na mediaci, úhrada soudních výloh, aj.

Jak službu využít?

 

  1. Vaše dotazy zasílejte pomocí následujícího formuláře. Prosíme o uvádění školní/pracovní e-malové adresy. Jasně formulujte váš dotaz a popiště situaci, ze které vycházíte.
  2. Do 5-ti pracovních dnů vám e-mailem odpoví externí poradce. Pokud by pro úplnou odpověď bylo nutné doplnit další informace, budete k tomu vyzván/a. 
  3. V některých případech bývá navržena i telefonická konzultace, pouze s vaším souhlasem. 

Snažíme se být maximálně efektivní a spolehliví. V případě pracovní vytíženosti externích spolupracovníků se však může reakční doba mírně prodloužit, prosíme o vaši trpělivost. 


Přihlašovací formulář:

 

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Odesláním přihlášky dávám souhlas k poskytnutí osobních údajů z přihlášky, tj. jména a e-mailové adresy externí konzultantce uvedené výše.

  


Logo OPVV

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: