Poradenské a profesní centrum


Poradenské a profesní centrum vzniklo v lednu roku 2008 jako celouniverzitní pracoviště. Nabízené služby jsou určené všem studentům a zaměstnancům Mendelovy univerzity v Brně a jsou poskytovány zdarma. Cílem Poradenského a profesního centra je především odstranit překážky ve studiu, podpořit váš osobnostní rozvoj a zvýšit úplatnitelnost na trhu práce. 


Co nabízíme

Poskytujeme ucelený systém studijních, psychologických, sociálních, speciálně-pedagogických a kariérových služeb, v současnosti se orientujeme především na poradenství individuální a skupinové – rozvojové kurzy, kariérové poradenství, poradenství a služby pro studenty a uchazeče se specifickými potřebami. 

Poradenské služby nabízíme studentům, zaměstnancům a absolventům MENDELU, uchazečům o studium i široké veřejnosti. 

Kalendář kurzů Poradenského a profesního centra

Prosím, věnujte pozornost informaci o našich službách během pandemie COVID-19.

Více informací naleznete v aktualitách v příspěvcích: Rozvolnění opatření a Online služby - česky a "in english"


Aktuálně v Poradenském a profesním centru

 

Rozvolňování preventivních opatření umožňuje pozvolný návrat k normálu. Nabízíme osobní psychologické konzultace.

Poradenské centrum

Učíte se velké množství textů? Čtete je stále dokola? Neleze vám to do hlavy? Nabízíme vychytávku v podobě SQ3R strategie.

Poradenské centrum

Nabízíme naše služby i v době karantény. / We offer counselling in English online.

Poradenské centrum

Trápí vás logopedické obtíže? Není pozdě je řešit! Nabízíme individuální poradenství pro studenty a zaměstanance MENDELU a účastníky U3V MENDELU s poruchami řeči.

Poradenské centrum

Služba je určena pro studenty se specifickými poruchami učení, sluchovým a zrakovým postižením a s postižením horních končetin, kteří mají aktivní studium na MENDELU. Služba je poskytována...

Poradenské centrum

Chcete více porozumět problémům s jídlem? Znáte někoho, koho se týká porucha příjmu potravy, nebo se s ní potýkáte sám/sama?

Poradenské centrum

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: