Poradenské a profesní centrum


Poradenské a profesní centrum vzniklo v lednu roku 2008 jako celouniverzitní pracoviště Mendelovy univerzity v Brně.

Naším cílem je především odstraňovat překážky ve studiu, podpořit váš osobnostní rozvoj a zvýšit uplatnitelnost na trhu práce. 

Nabízené služby jsou určené všem studentům a zaměstnancům a jsou poskytovány zdarma. Obracet se na nás mohou i uchazeči o studium na MENDELU, absolventi a široká veřejnost. 

Co nabízíme

Portfolio poskytovaných služeb zahrnuje zejména studijní poradenství a kariérové poradenství, koučování v oblasti profesního i osobnostního rozvoje, psychologické služby jako například sestavení komplexního psychologického profilu nebo profesně-osobnostního profilu, diagnostiku IQ, diagnostiku EQ aj.

Dále je to odborné právní poradenství a služby pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, především úprava studijních podmínek pro všechny, kterým studium znesnadňuje jejich handicap nebo onemocnění. 

Pořádáme rovněž rozvojové kurzy s nejrůznější tématikou. 

Kalendář kurzů

 

Aktuality

 

Poradenské centrum v létě nezahálí! Stále u nás najdete dveře otevřené, individuální konzultace i příprava na nový akademický rok je v plném proudu.

Poradenské centrum

Ztrácíte se v bludišti právních kliček? Využijte právní poradenství zdarma! Nabízíme odbornou pomoc při řešení pracovně právních vztahů, v malíku máme i rodinné a obchodní právo.

Poradenské centrum

Trápí vás logopedické obtíže? Není pozdě je řešit! Nabízíme individuální poradenství pro studenty a zaměstanance MENDELU a účastníky U3V MENDELU s poruchami řeči.

Poradenské centrum

Co způsobuje poruchy příjmu potravit? A jak na ně? Jak uzpůsobit svůj jídelníček, když sportujeme nebo máme potravinové intolerance?

Poradenské centrum

Pro studenty s poruchami učení, sluchovým a zrakovým postižením a s postižením horních končetin, kteří mají aktivní studium na MENDELU. Služba je poskytována zdarma po celý rok.

Poradenské centrum

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: