Poradenské a profesní centrum


Jsme celouniverzitní pracoviště Mendelovy univerzity v Brně, které vzniklo již v lednu 2008.

Naším cílem je především odstraňovat překážky ve studiu, podpořit váš osobnostní rozvoj a zvýšit uplatnitelnost na trhu práce. 

Nabízené služby jsou určené všem studentům a zaměstnancům a jsou poskytovány zdarma. Obracet se na nás mohou i uchazeči o studium na MENDELU, absolventi a široká veřejnost. 

Co nabízíme

Portfolio poskytovaných služeb zahrnuje zejména studijní poradenstvíkariérové poradenství a koučování v oblasti profesního i osobnostního rozvoje, psychologické služby jako například sestavení komplexního psychologického profilu nebo profesně-osobnostního profilu, diagnostiku IQ, diagnostiku EQ aj.

Dále je to odborné právní poradenství a služby pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, především úprava studijních podmínek pro všechny, kterým studium znesnadňuje jejich handicap nebo onemocnění. 

Pořádáme rovněž rozvojové kurzy s nejrůznější tématikou. 

Kalendář kurzů

   

Videokurzy

 


Aktuality

 

Studenti a zaměstnanci Zahradnické fakulty mohou využít psychologických služeb přímo v Lednici! 

Poradenské centrum

Covidová pandemie žene studenty do poraden psychologů. Tématem nejsou ale jen deprese a úzkosti, ale také problémy se studiem. Podle statistik ministerstva školství na českých veřejných vysokých...

Poradenské centrum

Kde hledat podporu psychologů v této době? Nabízíme možnosti, které můžete využít!

Poradenské centrum

Zápasíte s učením víc, než byste chtěli? Přijďte se seznámit s programem Já na to mám!, naučí vás se učit hravě a efektivně.

Poradenské centrum

Pro studenty s poruchami učení, sluchovým a zrakovým postižením a s postižením horních končetin, kteří mají aktivní studium na MENDELU. Služba je poskytována zdarma po celý rok.

Poradenské centrum

Ztrácíte se v bludišti právních kliček? Využijte právní poradenství zdarma! Nabízíme odbornou pomoc při řešení pracovně právních vztahů, v malíku máme i rodinné a obchodní právo.

Poradenské centrum

Trápí vás logopedické obtíže? Není pozdě je řešit! Nabízíme individuální poradenství pro studenty a zaměstanance MENDELU a účastníky U3V MENDELU s poruchami řeči.

Poradenské centrum

Co způsobuje poruchy příjmu potravit? A jak na ně? Jak uzpůsobit svůj jídelníček, když sportujeme nebo máme potravinové intolerance?

Poradenské centrum

 

 


Sledujte nás

     

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: