Poradenské a profesní centrum


Poradenské a profesní centrum vzniklo v lednu roku 2008 jako celouniverzitní pracoviště Mendelovy univerzity v Brně.

Naším cílem je především odstraňovat překážky ve studiu, podpořit váš osobnostní rozvoj a zvýšit uplatnitelnost na trhu práce. 

Nabízené služby jsou určené všem studentům a zaměstnancům a jsou poskytovány zdarma. Obracet se na nás mohou i uchazeči o studium na MENDELU, absolventi a široká veřejnost. 


Co nabízíme

Portfolio poskytovaných služeb zahrnuje zejména studijní a kariérové poradenství, koučování v oblasti profesního i osobnostního rozvoje, služby psychologické jako například sestavení komplexního psychologického profilu nebo profesně-osobnostního profilu, diagnostiku IQ, diagnostiku EQ aj.

Dále je to odborné právní poradenství a služby pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, především úprava studijních podmínek pro všechny, kterým studium znesnadňuje jejich handicap nebo onemocnění. 

Pořádáme rovněž rozvojové kurzy s nejrůznější tématikou. 

 

Kalendář kurzů Poradenského a profesního centra
 


Aktuálně v Poradenském a profesním centru

 

Rozvolňování preventivních opatření umožňuje pozvolný návrat k normálu. Nabízíme osobní psychologické konzultace.

Poradenské centrum

Učíte se velké množství textů? Čtete je stále dokola? Neleze vám to do hlavy? Nabízíme vychytávku v podobě SQ3R strategie.

Poradenské centrum

Nabízíme naše služby i v době karantény. / We offer counselling in English online.

Poradenské centrum

Trápí vás logopedické obtíže? Není pozdě je řešit! Nabízíme individuální poradenství pro studenty a zaměstanance MENDELU a účastníky U3V MENDELU s poruchami řeči.

Poradenské centrum

Služba je určena pro studenty se specifickými poruchami učení, sluchovým a zrakovým postižením a s postižením horních končetin, kteří mají aktivní studium na MENDELU. Služba je poskytována...

Poradenské centrum

Chcete více porozumět problémům s jídlem? Znáte někoho, koho se týká porucha příjmu potravy, nebo se s ní potýkáte sám/sama?

Poradenské centrum

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: