Studium pro přípravu pedagogů volného času

Kurz je zaměřen na přípravu pedagogů volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 22 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů.

Kurz je akreditován u MŠMT ČR a pořádáme jej ve spolupráci s organizací Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, p.o. 

Cíl kurzu

Cílem studia je získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. 

Obsah kurzu

Kurz je složen z následujících tematických celků:

Základy pedagogiky pro pedagogy volného časuZkušenosti účastníků v zájmovém vzdělávání
 Základní pojmy pedagogiky
 Charakteristika a fáze pedagogického procesu
Zadání závěrečné práce
Pedagogika volného časuPředpoklady pro výkon profese pedagoga volného času
 Školská zařízení pro neformální a zájmové vzdělávání
 Závazné normy pro práci pedagoga volného času
Konzultace k závěrečné práci
Didaktika pro pedagogy volného časuKurikulum zájmového vzdělávání
 Plánování a příprava výukové jednotky v zájmovém vzdělávání
Realizace výukové jednotky
 Současné trendy v pedagogice volného času
 Hodnocení didaktického procesu
Konzultace k závěrečné práci
Psychologie pro pedagogy volného časuZáklady pedagogické psychologie – Učení jako jedna ze základních lidských činností ve volném čase, hra, dobrovolná práce, činnosti volného času)
 Vývojová psychologie
 Specifické potřeby dětí a mládeže
 Základy sociální psychologie 
 Osobnost pedagoga volného času a způsoby jeho chování
 Dynamika skupiny a práce s ní v rámci zájmového vzdělávání
Obhajoba závěrečné písemné práce a závěrečná zkouška před komisí

Přihláška

Přihlášku můžete zaslat zde: https://www.lipka.cz/akce-studium-pedagoga-volneho-casu-(jaro-2024)–ikp15380

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci osvědčení  o absolvování kurzu: Studium pro přípravu pedagogů volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, podle § 22 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů

Termín kurzu

PRVNÍ BLOK

pátek 1. 3. v čase 14:30–18:00, Lipka

sobota 2. 3. v čase 8:30–17:00, ICV MENDELU

DRUHÝ BLOK

pátek 15. 3. v čase 14:30–17:45, Lipka

sobota 16. 3. v čase 9:30–17:15, Lipka

TŘETÍ BLOK

sobota 13. 4. v čase 9:30–16:00, ICV MENDELU

ČTVRTÝ BLOK

sobota 18. 5. v čase 9:00–17:15, Lipka

ZKOUŠKY

pátek 7. 6. v čase 14:30–18:30, ICV MENDELU

sobota 8. 6. v čase 9:00–13:00, ICV MENDELU

Místo konání

Brno, ICV MENDELU a pracoviště Lipky

Cena kurzu

 4 500 Kč / 3 750 Kč do 26 let

Podmínky účasti

  • minimálně středoškolské vzdělání s výučním listem
  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Nejčastější dotazy

Akreditace MŠMT stanovuje délku kurzu na min. 40 hodin. Včetně závěrečných zkoušek je celková délka kurzu u nás 45 hodin. K úspěšnému absolvování musí být splněna 80% účast, zpracování a obhájení závěrečné práce, jejíž náplní je příprava a praktická realizace nějaké vzdělávací jednotky (např. kroužku), a složení závěrečné zkoušky.

Je to především individuální a praktický přístup. Naší snahou je inspirovat, motivovat a připravit účastníka na reálné situace, které v jeho praxi můžou nastat. To se odráží jak v přístupu lektorů, tak i závěrečné práci, kterou účastník připravuje především pro sebe. Součástí závěrečné práce proto také je praktická realizace výukové jednotky (např. jedné schůzky kroužku) přímo u nějaké organizace. Současně účastník dostává průběžnou podporu konzultanta, který mu dává podněty a zpětnou vazbu k dílčím částem práce (přípravě, realizaci i reflexi). Samotná závěrečná zkouška je vedena tak, aby byla další inspirací nejen pro zkoušeného ale i pro ostatní účastníky.

Kontakty

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Lucie Poppová
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Fotogalerie

Více aktualit

Všechny aktuality