Kdo jsou uchazeči se SP?

Uchazeči se SP jsou uchazeči s

 • postižením zraku,
 • postižením sluchu,
 • omezením hybnosti,
 • specifickými poruchami učení (SPU) včetně ADD a ADHD,
 • poruchou autistického spektra,
 • psychickým onemocněním,
 • onemocněním chronickým somatickým včetně narušených komunikačních schopností.

Co s námi můžete řešit?

Můžete se na nás obrátit, když:

 • si nejste jistí, jestli je pro vás vybraný obor vhodný,
 • potřebujete poradit s výběrem oboru v kontextu vaší SP,
 • chcete si udělat diagnostický test na specifickou poruchu učení (pro uchazeče MENDELU zdarma),
 • potřebujete zařídit modifikaci – úpravu přijímacího řízení.

Co vám můžeme nabídnout?

Provedeme vás celým procesem, výběrem vhodného oboru, přijímačkami, studiem i státnicemi. Podpoříme, poradíme a pomůžeme vám překonat překážky na cestě za titulem.

Věnovat se vám může poradenská pracovnice, koučka, kariérní poradkyně i psycholožka.

Co byste ještě měli vědět?

Požadavky kladené vysokou školou na studenty jsou pro všechny stejné. Promyslete si včas, čemu byste se chtěli v budoucnosti věnovat, jaké máte možnosti uplatnění po ukončení studia a zda se na konkrétním oboru nevyskytne požadavek, který nebudete moci splnit z důvodu vaší specifické potřeby, postižení či znevýhodnění.

K nastavení modifikace přijímacího řízení dochází pouze v případě, že příjímací řízení se koná na některé fakultě, nebo ústavu MENDELU a vyžaduje to povaha příjímacího řízení v souvislosti s vaší SP.

Pokud za přijímací zkoušku zodpovídá externí subjekt, vyjednává podmínky úpravy daný subjekt. Více informací o SCIO – Národní srovnávací zkoušky.

Cena:

Uchazeči o studium na MENDELUZDARMA

Jak služby využít?

Pokud máte pocit, že byste využili modifikaci přijímacího řízení, kontaktujte koordinátorku a domluvte se na dalších krocích.

Koordinátorka:

Mgr. Blanka Piorecká
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. ICV, budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2018

Jak se k nám dostanete?