Kdo jsou uchazeči se specifickými potřebami?

Jsou to uchazeči:

 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s omezením hybnosti,
 • se specifickými poruchami učení (SPU) včetně ADD a ADHD,
 • s poruchou autistického spektra,
 • s psychickým onemocněním,
 • s chronickým somatickým onemocněním včetně narušených komunikačních schopností.

Co s námi můžete řešit?

Provedeme vás celým procesem: výběrem vhodného oboru, přijímačkami, studiem i státnicemi. Podpoříme, poradíme a pomůžeme vám překonat překážky na cestě za titulem.

Požadavky kladené vysokou školou na studenty jsou pro všechny stejné. Je vhodné včas promyslet, čemu byste se chtěli v budoucnosti věnovat a jaké jsou možnosti vašeho uplatnění po ukončení studia. A zda se na konkrétním oboru nevyskytne požadavek, který z důvodu vaší specifické potřeby, postižení či znevýhodnění, nebudete moci splnit.

Můžete se na nás obrátit pokud:

 • si nejste jisti, zda je pro vás vybraný obor vhodný,
 • potřebujete poradit s výběrem oboru v kontextu vaší SP,
 • potřebujete zařídit modifikaci – úpravu přijímacího řízení,
 • chcete si udělat diagnostický test na specifickou poruchu učení (zdarma pro uchazeče MENDELU).

Věnovat se vám může poradenská pracovnice, koučka, kariérní poradkyně, psycholožka.

K nastavení modifikace přijímacího řízení dochází pouze v případě, že je příjímací řízení konáno přímo na některé fakultě/ústavu MENDELU a povaha příjímacího řízení v souvislosti s vaší SP to vyžaduje. Pokud za přijímací zkoušku zodpovídá externí subjekt, například společnost SCIO, vyjednávají podmínky úpravy oni. Více naleznete na webu společnosti v odkaze Uchazeči se specifickými nároky.

Jak služby využít?

Pokud máte pocit, že byste využili modifikaci přijímacího řízení, pak kontaktujte koordinátorku služeb a domluvte se na dalších krocích.

Nabízené služby jsou pro uchazeče MENDELU zdarma.

Koordinátorka služeb

Mgr. Blanka Piorecká
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV), 1. poschodí – vlevo, kancelář 2018

Jak se k nám dostanete?

Viz mapa.