Ochrana ovocných druhů a zeleniny proti škůdcům a chorobám

Kurz je určen především drobným pěstitelům, ale i ostatním zájemcům, kteří se chtějí dovědět, jak se bránit napadení zahradních plodin škůdci a chorobami a co dělat v případě, že již k napadení došlo. Kromě známých způsobů ochrany rostlin představíme i nejnovější trendy.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejdůležitějšími škůdci a chorobami zahradních plodin, životními cykly škodlivých organismů, podmínkami pro jejich existenci a škodlivost a možnostmi prevence jejich výskytu a ochrany proti nim.

 Obsah kurzu

 • Nejvýznamnější škůdci ovocných druhů a zeleniny. Popis, prevence výskytu, ochrana.
  • škůdci jádrovin
  • škůdci peckovin
  • škůdci drobného ovoce
  • škůdci skořápkového ovoce
  • škůdci cibulové a kořenové zeleniny 
  • škůdci brukvovité a listové zeleniny
  • škůdci plodové zeleniny
 • Nejvýznamnější choroby ovocných druhů a zeleniny. Popis, prevence výskytu, ochrana.
  • choroby jádrovin
  • choroby peckovin
  • choroby drobného ovoce
  • choroby skořápkového ovoce
  • choroby cibulové a kořenové zeleniny 
  • choroby brukvovité a listové zeleniny
  • choroby plodové zeleniny
 • Přípravky na ochranu proti živočišným škůdcům – povolené pro neprofesionální použití. Zásady použití. Kdy, jak a co použít s ohledem na účinnost.
 • Přípravky na ochranu proti původcům chorob – povolené pro neprofesionální použití. Zásady použití. Kdy, jak a co použít s ohledem na účinnost.

Informace o lektorech

Lektoři z ústavu Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF): doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D., doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D., doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D., Ing. Jana Víchová, Ph.D.

Rozsah kurzu

2denní

6 vyučovacích hodin/denně; 12 hodin celkem

Termín kurzu

rok 2025, přesný termín bude upřesněný začátkem roku 2025

Přihlášky přijímáme již nyní (viz elektronický formulář níže), bez termínu není přihláška závazná. O termínu budete informování emailem.

9 – 16 hodin (s přestávkou na oběd)

Kurz se bude konat v budově E – ICV MENDELU, Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

2 600,- Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality