Institut celoživotního vzdělávání MENDELU 

Institut celoživotního vzdělávání vznikl v roce 2003 a od roku 2006 je vysokoškolským ústavem Mendelovy univerzity v Brně. Zajišťuje výuku akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín a věnuje se vědecko-výzkumné činnosti. Jako jediný na MENDELU poskytuje pedagogické vzdělání, které má na univerzitě tradici už od roku 1964. V rámci celoživotního vzdělávání organizuje řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů a seminářů pro zájemce z řad odborné i široké veřejnosti. Pro všechny studenty MENDELU zajišťuje zdarma profesionální služby Poradenského a profesního centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství. Pro seniory organizuje Univerzitu třetího věku, pro seniory a jejich vnoučata pořádá Mezigenerační univerzitu. 

Naše cíle

Hlavním cílem vysokoškolského ústavu je realizovat tvůrčí a vzdělávací činnost, která reaguje na aktuální potřeby současné společnosti. Tvůrčí činnost je přitom úzce vázaná na uskutečňované akreditované studijní programy zaměřené na učitelskou i neučitelskou pedagogiku, případně další činnosti z oblastí celoživotního učení. Dalším cílem vysokoškolského ústavu je přispívat k rozvoji Mendelovy univerzity v Brně realizací celoživotního vzdělávání a poradenské činnosti.

Dlouhodobým cílem vysokoškolského ústavu je být stabilní, kooperativní a soběstačnou univerzitní součástí, uznávanou jak v České republice, tak v zahraničí.

   

   

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: